THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN CƠ HỌC, 09/04/2024

Nhân dịp 45 năm thành lập Viện Cơ học, Viện Cơ học phối hợp với Hội Cơ học Việt Nam tổ chức Hội nghị Cơ học toàn quốc nhằm mục đích trao đổi, thảo luận và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học ...[+]

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN CƠ HỌC, 09/04/2024

Nhân dịp 45 năm thành lập Viện Cơ học, Viện Cơ học phối hợp với Hội Cơ học Việt Nam tổ chức Hội nghị Cơ học toàn quốc nhằm mục đích trao đổi, thảo luận và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tế

Tổng kết và trao giải Cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33 năm 2023

Lễ tổng kết và trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33 năm 2023 đã diễn ra vào ngày 10-11/6/2023 tại 3 khu vực phía bắc, miền trung và phía nam

Kết quả kỳ thi Olympic Cơ học lần thứ 33 năm 2023

Kết quả kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33 (tháng 5 năm 2023)

HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI 02/12/2022

HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI KỶ NIÊM 40 NĂM THÀNH LẬP HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM (1982-2022) VÀ 85 NĂM NGÀY SINH GS.VS NGUYỄN VĂN ĐẠO ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

Lễ bế mạc và trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII - năm 2022

Lễ bế mạc và trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII - năm 2022

Tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII – 2022

Thông báo số 3 về tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII – 2022 vào ngày Chủ nhật, 12/6/2022

Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học

Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học

PGS TSKH Phạm Đức Chính được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu

PGS TSKH Phạm Đức Chính (Viện Cơ học) được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019