Tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII – 2022

Thông báo số 3 về tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII – 2022 vào ngày Chủ nhật, 12/6/2022

The 11th National Conference on Mechanics (NACOME 2022)

NACOME 2022 organized by Vietnam Association of Mechanics and Institute of Mechanics (VAST) will be held at VNU University of Engineering and Technology on December 2-3, 2022

Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cơ học Việt nam lần thứ IX

Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cơ học Việt nam lần thứ IX sẽ được tổ chức vào các ngày 02-03 tháng 12 năm 2022 tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và

Hội nghị Động lực học và Điều khiển toàn quốc lầ thứ hai hoãn đến 26.3.2022.

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai về ĐỘNG LỰC HỌC & ĐIỀU KHIỂN họp ngày 26 tháng 3 năm 2022 tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Thông báo Hội nghị Asian MMS 2024

7th IFToMM Asian Mechanisms and Machine Science Conference AsianMMS 2024, Almaty, Kazakhstan, August 28-30, 2024

Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học

Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học

PGS TSKH Phạm Đức Chính được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu

PGS TSKH Phạm Đức Chính (Viện Cơ học) được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019

Lễ trao giải Nguyễn Văn Đạo năm 2018 và Hội thảo Khoa học cơ học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Lễ trao giải Nguyễn Văn Đạo năm 2018 và hội thảo Khoa học cơ học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư