Kết quả kỳ thi Olympic Cơ học lần thứ 33 năm 2023

Kết quả kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33 (tháng 5 năm 2023)

HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI 02/12/2022

HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI KỶ NIÊM 40 NĂM THÀNH LẬP HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM (1982-2022) VÀ 85 NĂM NGÀY SINH GS.VS NGUYỄN VĂN ĐẠO ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2022-2027

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2022-2027 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

Hội thảo Tạp chí Cơ học – Hội nhập quốc tế và phát triển

Ngày 28/8/2022 tại Trung tâm hội nghị Thị xã Sapa, Lào Cai, Tạp chí Cơ học Việt Nam (Vietnam Journal of Mechanics – VJM) phối hợp với Hội Cơ học Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: “Tạp chí Cơ học – Hội nhập quốc tế và phát triển”

Lễ bế mạc và trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII - năm 2022

Lễ bế mạc và trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII - năm 2022

Tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII – 2022

Thông báo số 3 về tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII – 2022 vào ngày Chủ nhật, 12/6/2022

Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học

Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học

PGS TSKH Phạm Đức Chính được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu

PGS TSKH Phạm Đức Chính (Viện Cơ học) được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019