Hội Cơ học Việt Nam là tổ chức xã hội-nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy cơ học, tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội, hội viên cùng giúp đỡ nhau hoạt động có hiệu quả phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực cơ học và các ngành khoa học, kỹ thuật khác có liên quan đến Cơ học. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ, Bộ Công thương và các Bộ, Ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Trụ sở của Hội đặt tại Viện Cơ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Địa chỉ : Số 264, Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.