Giải thưởng Tài năng cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo năm 2018

TS Vũ Văn Trường nhận Giải thưởng Tài năng cơ học Nguyễn Văn Đạo

Giải thưởng của Quỹ Tài năng Cơ học Nguyễn Văn Đạo năm 2017

MỘT SỐ THÔNG TIN Về Giải thưởng của Quỹ Tài năng Cơ học Nguyễn Văn Đạo năm 2017

VỊ TIẾN SĨ ĐẦU TIÊN ĐẠT GIẢI NGUYỄN VĂN ĐẠO

TS. Nguyễn Xuân Hùng bắt đầu công tác nghiên cứu và giảng dạy từ năm 2000, tại Trường Đại học GTVT TP HCM, Chương trình Cao học Việt-Bỉ và hiện đang là giảng viên tại Bộ môn Cơ học, Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự