Chấn hưng nền khoa học

Ngày 10/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Thực hiện chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2001-2010, đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2006-2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011-2015. Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ KH&CN