Hội thảo khoa học Cơ học trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ tổ chức vào ngày 24/11/2018 tại Viện Cơ học, 264 Đội Cấn, Hà Nội. Mục đích Hội nghị là làm rõ những đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề liên quan đến Cơ học.

HỘI THẢO KHOA HỌC

 

Cơ học trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 

Hà Nội, 23-24/11/2018 tại Viện Cơ học

Mục đích

Hội nghị làm rõ những đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề liên quan đến Cơ học. Xác định đặc điểm của Cơ học hiện đại, phương hướng nghiên cứu, ứng dụng triển khai và đào tạo nhân lực cho ngành Cơ học phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

Nội dung

Các chủ đề chính của Hội thảo:

- Nhận dạng ngành Cơ học hiện đại

– Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng triển khai trong lĩnh vực Cơ học

-  Cơ học và Công nghệ trong cuộc CMCN lần thứ tư

– Chương trình giảng dạy các môn Cơ học trong thời đại công nghiệp 4.0

– Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, giảng viên cho ngành Cơ học,….

Các mốc thời gian

  • Ngày 30/09/2018:   Đăng kí tham dự và nộp tóm tắt báo cáo
  • Ngày 15/10/2018:   Nộp báo cáo toàn văn

Ngày 23-24/11/2018: Hội nghị toàn thể tại Viện Cơ học, 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Các tin khác
» Hội nghị Động lực học và Điều khiển toàn quốc lầ thứ hai hoãn đến 26.3.2022.
» Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học về Chuyển đổi số trong giảng dạy và nghiên cứu Cơ học
» TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV TP. Thái Nguyên, ngày 24 - 25 tháng 9 năm 2021
» NXB Springer Nature đã in xong Tuyển tập Hội nghị quốc tế Cơ học tiên tiến và ứng dụng (ICOMMA 2020)
» Thông báo tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Động lực học và Điều khiển