Hội thảo khoa học Cơ học trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ tổ chức vào ngày 24/11/2018 tại Viện Cơ học, 264 Đội Cấn, Hà Nội. Mục đích Hội nghị là làm rõ những đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề liên quan đến Cơ học.

HỘI THẢO KHOA HỌC

 

Cơ học trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 

Hà Nội, 23-24/11/2018 tại Viện Cơ học

Mục đích

Hội nghị làm rõ những đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề liên quan đến Cơ học. Xác định đặc điểm của Cơ học hiện đại, phương hướng nghiên cứu, ứng dụng triển khai và đào tạo nhân lực cho ngành Cơ học phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

Nội dung

Các chủ đề chính của Hội thảo:

- Nhận dạng ngành Cơ học hiện đại

– Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng triển khai trong lĩnh vực Cơ học

-  Cơ học và Công nghệ trong cuộc CMCN lần thứ tư

– Chương trình giảng dạy các môn Cơ học trong thời đại công nghiệp 4.0

– Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, giảng viên cho ngành Cơ học,….

Các mốc thời gian

  • Ngày 30/09/2018:   Đăng kí tham dự và nộp tóm tắt báo cáo
  • Ngày 15/10/2018:   Nộp báo cáo toàn văn

Ngày 23-24/11/2018: Hội nghị toàn thể tại Viện Cơ học, 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Các tin khác
» Hội thảo Tạp chí Cơ học – Hội nhập quốc tế và phát triển
» Lễ bế mạc và trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII - năm 2022
» Thông báo Hội nghị Asian MMS 2024
» Tuyển tập HNCHVRBD XV tại Thái nguyên 2021
» Tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII – 2022