Trong hai ngày 8-9/12/2017, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cơ học Việt Nam lần thứ VIII đã được tổ chức với sự phối hợp của Hội Cơ học Việt Nam, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Viện Cơ học.

(HNMO)- Trong hai ngày 8 và 9-12, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cơ học Việt Nam lần thứ VIII đã được tổ chức với sự phối hợp của Hội Cơ học Việt Nam, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Viện Cơ học. 
 

 

Trình bày tham luận tại một tiểu ban Hội nghị Cơ học toàn quốc.

Hội nghị là sự kiện thường kỳ 5 năm, là diễn đàn của đội ngũ những người làm công tác nghiên cứu và ứng dụng cơ học vào các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Với sự tham dự của 580 đại biểu, hội nghị là nơi trao đổi các thành tựu mới, các kết quả ứng dụng cơ học, các phương hướng nghiên cứu trong nước và trên thế giới nhằm mục đích phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. 

Với 7 tiểu ban và 72 phiên họp, Hội nghị tập trung vào các lĩnh vực động lực học và điều khiển, cơ học đất đá và môi trường rời, cơ học máy, cơ học thủy khí, cơ học tính toán, cơ học vật rắn biến dạng, các vấn đề giảng dạy cơ học trong trường đại học.

Tại hội nghị, Hội Cơ học đã trao Giải thưởng của Quỹ Tài năng cơ học Nguyễn Văn Đạo năm 2017 cho TS Hoàng Văn Tùng, sinh năm 1981, Chủ nhiệm Bộ môn Cơ học Lý thuyết, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội. TS Hoàng Văn Tùng có 16 bài báo quốc tế với 7 công trình độc lập, 8 bài báo tạp chí quốc gia, chủ trì thành công 2 đề tài Nafosted.

Tại Đại hội đại biểu, nhìn lại các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2012-2017, GS.TSKH Nguyễn Hoa Thịnh khẳng định rằng, việc duy trì cuộc thi Olympic Cơ học hằng năm (năm 2017, số trường tham gia cuộc thi là 44 trường) là một nỗ lực đáng tự hào của Hội. Bên cạnh đó, yêu cầu hội nhập của đất nước đặt ra vấn đề về nâng cao kiến thức và năng lực nghiên cứu với đội ngũ giảng dạy, tài liệu tham khảo, nội dung chương trình giảng dạy… Trong nhiệm kỳ tới, Hội tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Giảng dạy môn cơ học trong tình hình hội nhập và yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0, bồi dưỡng đội ngũ kế cận, đẩy mạnh hoạt động thi Olympic Cơ học, mở rộng việc ứng dụng tin học vào cơ học…
 
 
Khánh Vũ
Các tin khác
» Kỷ yếu, đề thi và đáp án năm 2024
» Kỷ yếu, đề thi và đáp án năm 2023
» Kỷ yếu, đề thi và đáp án năm 2022
» Kỷ yếu, đề thi và đáp án năm 2019
» Kỷ yếu, đề thi và đáp án năm 2018