Video trao giải thưởng Olympic Cơ học

Video trao giải thưởng Olympic Cơ học

Lễ tổng kết và trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX - năm 2018

Lễ tổng kết và trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX - năm 2018