HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM

Số: 18-2018/CV-HCH

 V/v Nộp hội phí Hội Cơ học

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: Các Lãnh đạo đơn vị nghiên cứu và giảng dạy Cơ học

 

Căn cứ Điều lệ Hội Cơ học Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 210/BT do Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Hữu Thụ ký ngày 23/10/1982, đã quy định các hội viên Hội Cơ học Việt Nam có trách nhiệm đóng Hội phí.

Ngày 07/4/2018, Thường vụ Hội Cơ học Việt Nam đã họp thông qua Nghị quyết số 02-2018/NQ-HCH về Chương trình công tác giai đoạn 2018-2022 và năm 2018, trong đó có yêu cầu thực hiện thu hội phí thông qua các tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý các Hội viên Hội Cơ học Việt Nam như các Hội Chuyên ngành; Hội Địa phương; các Cơ sở đào tạo (Bộ môn, Khoa, Trường) và các Đơn vị nghiên cứu (Phòng, Ban, Viện, Trung tâm,…) – gọi tắt là các đơn vị quản lý hội viên Hội Cơ học.

Ngày 25/8/2018, Thường trực Hội Cơ học Việt Nam đã họp thống nhất mức thu Hội phí của mỗi Hội viên là 100.000 đ/năm (Một trăm nghìn đồng/người/năm).

Vì vậy, Hội Cơ học Việt Nam đề nghị các đồng chí lãnh đạo các đơn vị quản lý hội viên Hội Cơ học thực hiện việc thu Hội phí như sau:

  1. Lập danh sách Hội viên Hội Cơ học của đơn vị.

  2. Thu Hội phí với mức 100.000 đ/người/năm (Một trăm nghìn đồng/người/năm).

  3. Kinh phí thu được chuyển trực tiếp cùng danh sách hội viên về Văn phòng Hội Cơ học Việt Nam thông qua:

  • Văn phòng. Liên hệ với PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Liên, ĐT: 0983005163, Email: nguyentvlien@gmail.com.

Đơn vị nhận: HOI CO HOC VIET NAM

Số tài khoản: 1440201029694

Tại Ngân hàng: AgriBank, Chi nhánh Bắc Hà Nội

Nội dung: Nộp Hội phí cho các Hội viên HCHVN của đơn vị……..

  • Chuyển cho Ủy viên thường vụ BCH được phân công thu tại đơn vị.

  1. Thời gian: Hoàn thành trước ngày 31/10/2018.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                                    TỔNG THƯ KÝ

  • Như trên;                                                                     HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM
  • Lưu VP.

 

 

                                                                                         GS. TS. Trần Văn Liên

Các tin khác
» Thông báo Hội nghị Asian MMS 2024
» Tuyển tập HNCHVRBD XV tại Thái nguyên 2021
» Tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII – 2022
» The 11th National Conference on Mechanics (NACOME 2022)
» Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cơ học Việt nam lần thứ IX