Thông báo xét tặng Giải thưởng tài năng cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo năm 2018

HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUỸ HỖ TRỢ TÀI NĂNG CƠ HỌC TRẺ NGUYỄN VĂN ĐẠO

 

 

Số: ..-2018/QĐ-HCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày ... tháng .. năm 2018

 

THÔNG BÁO

 

Nhằm mục đích động viên khuyến khích các nhà cơ học trẻ có những đóng góp có ý nghĩa  đối với sự  phát triển sự nghiệp khoa học, công nghệ của đất nước. Hội đồng Quỹ Hỗ trợ Tài Năng Cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo, sẽ xét tặng Giải thưởng tài năng cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo như sau:

  1. Nội dung xét tặng:

+ 1 giải cho các công trình lý thuyết bao gồm các bài báo công bố trên các Tạp chí, Hội nghị khoa học quốc gia, quốc tế, luận án Tiến sỹ xuất sắc.

+ 1 giải cho các công trình ứng dụng liên quan đến các lĩnh vực cơ học và có những đóng góp hiệu quả cho sự phát triển cơ học, khoa học và công nghệ của đất nước. Công trình ứng dụng cần nêu rõ nội dung cơ học và giấy xác nhận của cơ sở áp dụng kết quả vào thực tê (Bản đăng ký sản xuất thử,  Biên bản nghiệm thu của Hội đồng,...)

Các công trình này phải được thực hiện và chưa gửi tham gia bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia nào tại thời điểm nộp hồ sơ. Giải chỉ trao một lần cho cá nhân.

  1. Đối tượng được xét tặng: cán bộ khoa học trong các trường đại học, các viên nghiên cứu, các cơ sở sản xuất,..) tại thời điểm hạn cuối nhận hồ sơ (30/06/2018) không quá 40 tuổi đáp ứng các nội dung nêu trên.
  2. Hình thức và mức độ xét tặng: Giấy Chứng nhận do Hội đồng Quỹ Nguyễn Văn Đạo cấp và một khoản tiền thưởng trị giá 15.000.000 đ (Mười năm triệu đồng).
  3. Hồ sơ tham dự xét tặng gồm: Thư giới thiệu của các Hội chuyên ngành hay của nhà một khoa học uy tín, Bản đăng ký, Báo cáo tổng quan và các minh chứng.

Những cá nhân có nguyện vọng, đề nghị nộp 03 bộ hồ sơ (2 bản giấy in và 1 bản mềm lưu trên đĩa CD hay USB) theo mẫu hồ sơ đăng ký về Văn phòng Hội Cơ học Việt Nam, 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà nôi. ĐT: (024).3762.5804. Emai: nguyentvlien@gmail.com.

Có thể tìm hiểu chi tiết trên trang Web của Hội Cơ học VN: http://cohocvietnam.org.vn

 

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

GS TSKH NGUYỄN TIẾN KHIÊM

 

Các tin khác
» Thông báo về các phần mềm sử dụng cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2024
» THÔNG BÁO SỐ 2 về HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN CƠ HỌC
» THÔNG BÁO SỐ 1 về Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 34 (2024)
» Thông báo xét tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Đạo năm 2023
» THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN CƠ HỌC, 09/04/2024