Nhằm mục đích động viên, khuyến khích các nhà cơ học trẻ có những đóng góp có ý nghĩa đối với sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước, Hội đồng Quỹ Hỗ trợ tài năng cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo xin thông báo về việc xét tặng Giải thưởng tài năng cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo năm 2023-2024

THÔNG BÁO

 

Nhằm mục đích động viên, khuyến khích các nhà cơ học trẻ có những đóng góp có ý nghĩa đối với sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước, Hội đồng Quỹ Hỗ trợ tài năng cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo xin thông báo về việc xét tặng Giải thưởng tài năng cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo năm 2023-2024 như sau:

  1. Nội dung xét tặng:

+ 01 giải cho các công trình lý thuyết bao gồm các bài báo công bố trên các tạp chí, hội nghị khoa học quốc gia, quốc tế, luận án tiến sỹ xuất sắc.

+ 01 giải cho các công trình ứng dụng liên quan đến các lĩnh vực cơ học và có những đóng góp hiệu quả cho sự phát triển cơ học, khoa học và công nghệ của đất nước. Công trình ứng dụng cần nêu rõ nội dung cơ học và giấy xác nhận của cơ sở áp dụng kết quả vào thực tế (Bản đăng ký sản xuất thử, Biên bản nghiệm thu của Hội đồng,...).

Các công trình này phải được thực hiện trong 5 năm gần đây và chưa gửi tham gia bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia nào tại thời điểm nộp hồ sơ. Giải chỉ trao một lần cho mỗi cá nhân.

  1. Đối tượng được xét tặng là các cán bộ khoa học trong các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ sở sản xuất,.., không quá 40 tuổi (tính đến ngày 31/12/2023).
  2. Hình thức và mức độ xét tặng: Giấy Chứng nhận do Hội đồng Quỹ Nguyễn Văn Đạo cấp và một khoản tiền thưởng trị giá 15.000.000 đ (Mười năm triệu đồng).
  3. Hồ sơ tham dự xét tặng gồm: Thư giới thiệu của các hội chuyên ngành hay của một nhà khoa học uy tín, Bản đăng ký, Báo cáo tổng quan và các minh chứng.
  4. Thời hạn nộp hồ sơ: 31/12/2023.

Những cá nhân có nguyện vọng, đề nghị nộp 03 bộ hồ sơ (02 bản giấy in và 01 bản mềm lưu trên đĩa CD hay USB) theo mẫu hồ sơ đăng ký về Văn phòng Hội Cơ học Việt Nam

Địa chỉ: 264 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, ĐT: (024).3762.5804, Email: nguyentvlien@gmail.com.

Thông tin chi tiết đăng trên trang Web của Hội Cơ học VN:

http://cohocvietnam.org.vn.

Mẫu hồ sơ đăng ký:

/media/upload/editor/files/Mau%20dang%20ky%20Cong%20trinh%20xet%20giai%20NguyenVanDao.docx

Bản Thông báo.pdf:

/media/upload/editor/files/Thong%20bao%20xet%20tang%20Giai%20thuong%20Nguyen%20Van%20Dao%202023%20-%20K%20s%E1%BB%ADa.pdf

Các tin khác
» 35 năm Olympic Cơ học toàn quốc
» Hội nghị Cơ học toàn quốc kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Cơ học và lễ trao giải thưởng Nguyễn Văn Đạo năm 2024 đã tổ chức thành công
» Thông báo về các phần mềm sử dụng cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2024
» THÔNG BÁO SỐ 2 về HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN CƠ HỌC
» THÔNG BÁO SỐ 1 về Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 34 (2024)