Thông báo về các phần mềm sử dụng cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2024

Các phần mềm sử dụng cho Môn thi ƯDTH trong Chi tiết máy của kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2024 

  1. Autodesk Inventor 2023
  2. AutoCAD Mechanical 2023
  3. Microsoft Office (Word, Excel)
  4. Adobe Acrobat Reader
  5. In file PDF
Các tin khác
» Kỷ yếu, đề thi và đáp án năm 2024
» Kỷ yếu, đề thi và đáp án năm 2023
» Kỷ yếu, đề thi và đáp án năm 2022
» Kỷ yếu, đề thi và đáp án năm 2019
» Kỷ yếu, đề thi và đáp án năm 2018