Hội Động lực học và Điều khiển Việt Nam (VADC), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), và Viện nghiên cứu Cơ khí (NARIME) phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ hai về ĐỘNG LỰC HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, trong ngày 19 tháng 12 năm 2021. Hội nghị nhằm mục đích trao đổi các kết quả nghiên cứu và ứng dụng mới, thông tin những phát triển về Động lực học, Tự động hóa và Điều khiển, trao đổi sự hợp tác nghiên cứu ứng dụng giữa các lĩnh vực khoa học này.

/media/upload/editor/files/2021_%20DLH%26DK_lan%20thu%202%20(Hoang).pdf

Các tin khác
» Thông báo Hội nghị Asian MMS 2024
» Tuyển tập HNCHVRBD XV tại Thái nguyên 2021
» Tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII – 2022
» The 11th National Conference on Mechanics (NACOME 2022)
» Thông báo số 2 về tổ chức Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cơ học Việt nam lần thứ IX