Hội Động lực học và Điều khiển Việt Nam (VADC), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), và Viện nghiên cứu Cơ khí (NARIME) phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ hai về ĐỘNG LỰC HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, trong ngày 19 tháng 12 năm 2021. Hội nghị nhằm mục đích trao đổi các kết quả nghiên cứu và ứng dụng mới, thông tin những phát triển về Động lực học, Tự động hóa và Điều khiển, trao đổi sự hợp tác nghiên cứu ứng dụng giữa các lĩnh vực khoa học này.

/media/upload/editor/files/2021_%20DLH%26DK_lan%20thu%202%20(Hoang).pdf

Các tin khác
» NXB Springer Nature đã in xong Tuyển tập Hội nghị quốc tế Cơ học tiên tiến và ứng dụng (ICOMMA 2020)
» Thông báo tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Động lực học và Điều khiển
» Thông báo lùi cuộc thi Olympic sang năm 2022
» THÔNG BÁO SỐ 4 của Hội nghị KHTQ Cơ học Vật rắn lần thứ XV 25/9/2021
» Thông báo số 5 về lùi ngày tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc