Dựa trên tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19: Thời gian Hội nghị thay đổi: từ 7h30-17h00, Thứ bảy, ngày 25/9/2021; Tuyển tập Hội nghị sẽ hoàn thiện trước Hội nghị và được xuất bản theo hình thức online và in giấy một số quyển.

Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
, 25/9/2021

THÔNG BÁO SỐ 4

1. Công tác chuẩn bị

- Số tóm tắt báo cáo đã gửi đến Ban Thư ký (đến 1/7/2021): 136

- Báo cáo toàn văn đã gửi đến Ban Thư ký (đến 1/7/2021):     93

Thông báo số 4 được đăng tải trên trang web của Hội Cơ học Việt Nam http://cohocvietnam.org.vn/ và của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên http://tnut.edu.vn

2. Các thay đổi quan trọng

Dựa trên tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Hội nghị có một số quyết định thay đổi như sau:

- Thời gian Hội nghị: từ 7h30-17h00, Thứ bảy, ngày 25/9/2021

- Tuyển tập Hội nghị sẽ hoàn thiện trước Hội nghị và được xuất bản theo hình thức online và in giấy (một số quyển).

3. Địa điểm

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

Số 666, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên

4. Các mốc thời gian

Để Tuyển tập hoàn thiện trước Hội nghị, các mốc thời gian sau đây cần đảm bảo

- Hạn chót nộp báo cáo toàn văn: ngày 30/6/2021

- Từ ngày 5/7/2021 đến 25/7/2021 các báo cáo toàn văn được gửi đi phản biện khoa học, mỗi báo cáo sẽ được gửi tới hai phản biện. Căn cứ trên ý kiến của hai phản biện để xét chấp nhận công bố trên Tuyển tập.

Chú ý: Các tác giả có báo cáo toàn văn quá 8 trang sẽ phải rút gon lại thành 8 trang và gửi lại cho Ban Thư ký trước 20h ngày 3/7/2021 để kịp gửi phản biện.

- Từ ngày 26/7 đến 15/8/2021 các tác giả chỉnh sửa cả nội dung và format của báo cáo theo ý kiến của phản biện và của Ban biên tập. Ban biên tập tiến hành lên trang để chuyển sang Nhà Xuất bản (duyệt nội dung, thiết kế Tuyển tập, giấy phép xuất bản, chỉ số ISBN v.v.)

- Ngày 15/9/2021 công bố chương trình Hội nghị

- Ngày 25/9/2021 các tác giả trình bày báo cáo tại Hội nghị.

5. Hội nghị phí: Xin nhắc lại

- Hội nghị phí: 1.200.000 đ/đại biểu/báo cáo (xem các thông báo trước đây)

- Với báo cáo thứ 2 trở đi: 300.000đ/báo cáo.

- Hạn nộp Hội nghị phí: trước 20h ngày 5/7/2021.

Hội nghị phí xin gửi vào tài khoản

1. TECHCOMBANK: Chủ tài khoản: Đào Như Mai

Số TK 13320618568011 

Chi nhánh: Trung tâm thẻ tín dụng và tiêu dùng Techcombank

2. BIDV: Chủ tài khoản: Đào Như Mai

Số TK 21510000230459

Chi nhánh Cầu Giấy

6. Liên hệ

Đào Như Mai - Email: dnmai@imech.vast.vn, maidn@vnu.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh Nga - Email: nguyennga@tnut.edu.vn

Nguyễn Thị Bích Ngọc - Email: bichngoc@tnut.edu.vn

                                                                             BAN TỔ CHỨC

Các tin khác
» THÔNG BÁO SỐ 1 về Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 34 (2024)
» Thông báo xét tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Đạo năm 2023
» THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN CƠ HỌC, 09/04/2024
» Tổng kết và trao giải Cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33 năm 2023
» Kết quả kỳ thi Olympic Cơ học lần thứ 33 năm 2023