Thông báo số 3 của Ban Tổ chức kỳ thi Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ 33 năm 2023

Bản pdf: /media/upload/editor/files/2023%20-%20Thong%20bao%20so%203%20Olympic%20C%C6%A1%20h%E1%BB%8Dc.pdf

Các tin khác
» Kết quả kỳ thi Olympic Cơ học lần thứ 33 năm 2023
» Thông báo số 3 về kỳ thi Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ 33 năm 2023
» Các phần mềm sử dụng cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2023
» Thông báo số 2 về tổ chức Olympic năm 2023
» Thông báo số 1 về tổ chức Olympic năm 2023