Thông báo số 3 của Ban Tổ chức kỳ thi Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ 33 năm 2023

Bản pdf: /media/upload/editor/files/2023%20-%20Thong%20bao%20so%203%20Olympic%20C%C6%A1%20h%E1%BB%8Dc.pdf

Các tin khác
» THÔNG BÁO SỐ 1 về Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 34 (2024)
» Thông báo xét tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Đạo năm 2023
» THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN CƠ HỌC, 09/04/2024
» Tổng kết và trao giải Cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33 năm 2023
» Kết quả kỳ thi Olympic Cơ học lần thứ 33 năm 2023