THÔNG BÁO SỐ 2 V/v góp đề thi cho cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX – 2018 và Danh sách các trưởng tiểu ban chuyên môn

 

BAN TỔ CHỨC

OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Hà nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO SỐ 2

(V/v  góp đề thi cho cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX – 2018)

 

Kính gửi:           BAN GIÁM HIỆU CÁC TRƯỜNG VÀ CÁC HỌC VIỆN

 

Như đã thông báo, kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 30 sắp tới sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/04/2017 tại 3 địa điểm:

- Trường Đại học Xây dựng (khu vực miền Bắc).

- Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (khu vực miền Trung).

- Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (khu vực miền Nam).

Danh sách các môn thi (gồm 12 môn):

1-Cơ học kỹ thuật.

7- Chi tiết máy.

2-Sức bền vật liệu.

8-Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật.

3-Cơ học kết cấu.

9-Ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy.

4-Thủy lực.

10-Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy.

5-Cơ học đất.

11-Ứng dụng tin học trong Sức bền vật liệu.

6-Nguyên lý máy.

12-Ứng dụng tin học trong Cơ học kết cấu.

Để đảm bảo sự phong phú về ý tưởng và chất lượng của đề thi các môn, Ban Tổ chức kính đề nghị BGH các Trường và Học viện có sinh viên và đội tuyển tham dự cuộc thi Olympic Cơ học  thông báo đến các bộ môn, động viên, khuyến khích các thầy, cô đã và đang giảng dạy các môn cơ học tích cực tham gia vào công tác ra đề thi và gửi cho Ban tổ chức.

Sau đây là một số quy định về việc gửi đề thi về Ban tổ chức :

 1. Yêu cầu đối với các đề thi:
  1. Phải đảm bảo nghiêm ngặt về bảo mật
  2. Đề thi gửi về có thể chỉ gồm một hay một số bài, không nhất thiết phải là một đề thi hoàn chỉnh (dùng cho 180 phút thi) nhưng phải có đủ các phần: đề thi, đáp án, ba-rem điểm cho từng bài (theo thang 40 điểm/1đề thi)
  3. Đề thi được soạn thảo trên WinWord (font Times New Roman, size 12; sử dụng Mathtype để sọan công thức...) và được trình bày rõ ràng, chặt chẽ và chính xác
 2. Việc sử dụng các đề thi:

Các đề thi gửi đến, sau khi đáp ứng các yêu cầu ở trên, nếu có chất lượng chuyên môn tốt sẽ được chọn (có chỉnh sửa, nếu cần) để sử dụng trong các đề chính thức hoặc sẽ được đưa vào tuyển tập làm tài liệu ôn tập.

Hàng năm, Hội Cơ học lựa chọn và ra Quyết định danh sách các Trưởng tiểu ban chuyên môn để phụ trách các môn thi.Trưởng tiểu ban chuyên môn là người toàn quyền quyết định việc chọn, biên tập và chịu trách nhiệm về chất lượng của đề thi do mình phụ trách.

 1. Về việc gửi đề thi:
 1. Thời hạn nhận đề:  Hạn cuối cùng là ngày 28/2/2017
 2. Địa chỉ liên hệ: các thày, cô liên hệ trực tiếp với các thày Trưởng tiểu ban (theo danh sách kèm theo) để thống nhất về thời gian, địa điểm, phương thức gửi và nhận sao cho an toàn, bảo mật.  

Trân trọng cảm ơn.

Địa chỉ liên hệ:
Nguyễn Đăng Tộ, ĐT  0913008084; nguyendangto@tlu.edu.vn

Phạm Thị Hạnh, ĐT 0915875519;  mhanhpt@tlu.edu.vn

Thông tin về Olimpic Cơ học toàn quốc lần thứ XXX – 2018 có thể xem tại website: www.cohocvietnam.org.vn

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Đăng Tộ

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỞNG TIỂU BAN CHUYÊN MÔN

OLYMPIC LẦN THỨ XXX – 2018

(Theo QĐ của Chủ tịch Hội Cơ học VN, Số 06-17 /OCH ngày 15/11/2017)

TT

Tiểu ban

Trưởng tiểu ban

Điện thoại và Email.

 1.  

Cơ học kỹ thuật

GS.TSKH

Đỗ Sanh

01234154996;

dosanhbka@gmail.com

 1.  

Sức bền vật liệu

PGS.TS

Lương Xuân Bính

0983661439;

lxbinh0201@yahoo.com

 1.  

Cơ học kết cấu

GS.TS

Nguyễn Mạnh Yên

0912104311;

manhyen38@gmail.com

 1.  

Thủy lực

GS.TSKH

Nguyễn Tài

0912108041;

gstsnguyentai@gmail.com

 1.  

Cơ học đất

PGS.TS

Hoàng Việt Hùng

0912723376;

hoangviethung@tlu.edu.vn

 1.  

Nguyên lỳ máy

PGS.TS

Vũ Công Hàm

01226364385;

conghamf767@gmail.com

 1.  

Chi tiết máy

PGS.TS

Nguyễn Hữu Lộc

0913603264;

nhlcad@yahoo.com

 1.  

UD Tin học trong

Cơ học kỹ thuật

TS. Nguyễn Quang Hoàng

0916751355;

hoang.nguyenquang@hust.edu.vn

 1.  

UD Tin học trong

Sức bền vật liệu

TS. Nguyễn Văn Chình

0982071279;              

ngchinhhd@gmail.com

 1.  

UD Tin học trong Nguyên lý máy

GS.TS Nguyễn Xuân Lạc

0903254127;

xuanlac@fpt.vn

 1.  

UD Tin học trong

Chi tiết máy

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc

0913603264;

nhlcad@yahoo.com

 1.  

UD Tin học trong

Cơ học kết cấu

TS. Nguyễn Xuân Thành

 

TS. Lê Nguyên Khương

0982896968; thanhnguyen2008061@gmail.com

0967867899;

khuongln@utt.edu.vn

 

Các tin khác
» 35 năm Olympic Cơ học toàn quốc
» Hội nghị Cơ học toàn quốc kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Cơ học và lễ trao giải thưởng Nguyễn Văn Đạo năm 2024 đã tổ chức thành công
» Thông báo về các phần mềm sử dụng cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2024
» THÔNG BÁO SỐ 2 về HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN CƠ HỌC
» THÔNG BÁO SỐ 1 về Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 34 (2024)