Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cơ học Việt nam lần thứ IX sẽ được tổ chức vào các ngày 02-03 tháng 12 năm 2022 tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và hai đầu cầu: Đại học Đà nẵng và Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM

Hội nghị là nơi trao đổi các thành tựu mới; các kết quả ứng dụng cơ học; các phương hướng nghiên cứu cơ học trong nước và trên thế giới nhằm mục đích phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế. Trong thời gian Hội nghị lần này, Hội Cơ học Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. 

CÁC LĨNH VỰC KHOA HỌC CỦA HỘI NGHỊ

 • Các vấn đề cơ bản của cơ học
 • Cơ học tính toán
 • Động lực học phi tuyến, chaos và ngẫu nhiên
 • Động lực học và điều khiển hệ nhiều vật
 • Động lực học và điều khiển công trình
 • Nhận dạng hệ cơ học, chẩn đoán kỹ thuật và thực nghiệm
 • Cơ học vật rắn biến dạng
 • Cơ học vật liệu và kết cấu composite
 • Động lực học sông - biển
 • Cơ học thủy khí công nghiệp và môi trường
 • Cơ học nano/micro, đa tỷ lệ
 • Cơ điện tử
 • Cơ học máy và Robot
 • Cơ học đất, đá và môi trường rời
 • Giảng dạy và bồi dưỡng cơ học
 • Trí tuệ nhân tạo trong cơ kỹ thuật

Thông báo số 2 của Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI

/media/upload/editor/files/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20s%E1%BB%91%202_HN2022%20Final.pdf

Đăng ký tham dự

https://forms.gle/yXrrNKTXXyhrPwsx5

Template cho bài báo 

/media/upload/editor/files/Template_FullPaper.docx

Nộp Tóm tắt báo cáo và Báo cáo toàn văn qua phần mềm EasyChair

https://easychair.org/my/conference?conf=nacome2022

 

Các tin khác
» Hội thảo Tạp chí Cơ học – Hội nhập quốc tế và phát triển
» Lễ bế mạc và trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII - năm 2022
» Thông báo Hội nghị Asian MMS 2024
» Tuyển tập HNCHVRBD XV tại Thái nguyên 2021
» Tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII – 2022