THÔNG BÁO SỐ 2 về Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, 6-7/8/2021

THÔNG BÁO SỐ 2

về Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV

tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, 6-7/8/2021

Ban Tổ chức Hội nghị xin thông báo:

1. Các mốc thời gian:

- Ngày 31/4/2021: Hạn cuối đăng kí tham dự và nộp tóm tắt báo cáo.

- Ngày 30/6/2021: Hạn cuối nộp báo cáo toàn văn.

- Thời gian Hội nghị: Ngày 6-7/8/2021

2. Địa điểm:

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp/Đại học Thái Nguyên - Số 666, Đường 3-2, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên

3. Công tác chuẩn bị:

- Đăng Thông báo số 1 lên trang web của Hội Cơ học Việt Nam http://cohocvietnam.org.vn/ và của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên http://tnut.edu.vn

- Làm các thủ tục khác phục vụ việc tổ chức Hội nghị.

4. Tuyển tập báo cáo của Hội nghị:

Để đẩy nhanh tiến độ xuất bản Tuyển tập Hội nghị, một số thay đổi so với các lần trước trong Quy trình phản biện và xét chấp nhận đăng, trong đó các báo cáo sẽ được gửi phản biện (01 phản biện) trước khi đưa ra báo cáo tại các Tiểu ban. Kết quả nhận xét phản biện và của Tiểu ban Hội nghị là cơ sở để Ban Khoa học Hội nghị quyết định báo cáo được hoặc không được chấp nhận đăng trên Tuyển tập Hội nghị. Một số nội dung cụ thể như sau:

- Tổ chức phản biện khoa học: Từ ngày 01/7/2021 đến 20/7/2021 các báo cáo toàn văn được gửi đi phản biện khoa học.

- Chỉnh sửa báo cáo khoa học theo ý kiến phản biện: Từ ngày 20/7/2021 đến 31/7/2021.

- Công bố Chương trình Hội nghị: Ngày 01/8/2021

- Chỉnh sửa báo cáo khoa học theo Kết luận của Tiểu ban Hội nghị: Từ ngày 10/8/2021 đến 20/8/2021.

- Từ ngày 10/8 đến 20/8/2021 các tác giả chỉnh sửa cả nội dung và format của báo cáo theo ý kiến của phản biện và của Ban biên tập lần cuối để chuyển sang nhà xuất bản.

- Xuất bản Tuyển tập Hội nghị: Dự kiến trước 31/10/2021.

5. Hội nghị phí:

          Nội dung cụ thể đã được thể hiện trong Thông báo số 1.

          Lưu ý: Phí Hội nghị phải được nộp trước khi báo cáo được gửi đi phản biện khoa học theo quy định.

6. Liên hệ:

Đào Như Mai - Email: dnmai@imech.vast.vn, maidn@vnu.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh Nga - Email: nguyennga@tnut.edu.vn

Nguyễn Thị Bích Ngọc - Email: bichngoc@tnut.edu.vn

                                                                             BAN TỔ CHỨC

Các tin khác
» THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN CƠ HỌC, 09/04/2024
» Tổng kết và trao giải Cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33 năm 2023
» Kết quả kỳ thi Olympic Cơ học lần thứ 33 năm 2023
» Thông báo số 3 về kỳ thi Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ 33 năm 2023
» Các phần mềm sử dụng cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2023