Thông báo (số 1) tổ chức Hội nghị toàn quốc CHVR lần thứ XV tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, từ 6-7/8/2021

Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ mười lăm được tổ chức tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp-Đại học Thái Nguyên vào các ngày 6-7 tháng 8 năm 2021 nhằm thông báo và trao đổi các kết quả nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo trong lĩnh vực Cơ học vật rắn.

Chương trình Khoa học của Hội nghị bao gồm một số báo cáo mời và các báo cáo đăng ký, tập trung vào các lĩnh vực có tính thời sự của Cơ học Vật rắn:

- Các vấn đề chung của Cơ học Vật rắn.
- Cơ học Vật rắn trong các lĩnh vực kỹ thuật.
- Cơ học vật liệu - kết cấu composite.
- Phương pháp số trong Cơ học Vật rắn.
- Động lực học công trình.
- Tương tác Vật rắn- Chất lỏng.
- Tối ưu hóa và độ tin cậy kết cấu.
- Các phương pháp thực nghiệm và công nghệ mới trong Cơ học Vật rắn.
- Đào tạo và giảng dạy trong lĩnh vực Cơ học Vật rắn biến dạng.
- Giải pháp, ứng dụng và kết nối doanh nghiệp.
- Triển lãm sản phẩm khoa học.
Chương trình sau hội nghị: Chương trình tham quan sẽ được tổ chức tùy theo yêu cầu của các đại biểu đến 1 trong 3 địa điểm:
- An toàn khu ATK, TN (500.000đ/người)
- Hang Phượng Hoàng, TN (500.000đ/người)
- Ba bể - Cao Bằng (1.200.000đ/người)

Các mốc thời gian

- Trước ngày 31/04/2021: Đăng kí tham dự và nộp tóm tắt báo cáo.

- Trước ngày 30/06/2021: Nộp báo cáo toàn văn.

Hướng dẫn viết tóm tắt và báo cáo toàn văn

/media/upload/editor/files/AbstractTemplate_HNCHVR2021.docx

/media/upload/editor/files/FullPaperTemplate_HNCHVR2021.docx

Liên hệ:

PGS.TS. Đào Như Mai: dnmai@imech.vast.vn, maidn@vnu.edu.vn
Cô Nguyễn Thị Thanh Nga: nguyennga@tnut.edu.vn
Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc bichngoc@tnut.edu.vn

 

Các tin khác
» Chương trình HN Cơ học toàn quốc lần thứ XI 2-3/12/2022 và Tuyển tập báo cáo HN
» Hội thảo Tạp chí Cơ học – Hội nhập quốc tế và phát triển
» Lễ bế mạc và trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII - năm 2022
» Thông báo Hội nghị Asian MMS 2024
» Tuyển tập HNCHVRBD XV tại Thái nguyên 2021