7th IFToMM Asian Mechanisms and Machine Science Conference AsianMMS 2024, Almaty, Kazakhstan, August 28-30, 2024

/media/upload/editor/files/2revCall_for_Papers_AsianMMS%202024-draft%20(2).pdf

 

Các tin khác
» Lễ bế mạc và trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII - năm 2022
» Thông báo Hội nghị Asian MMS 2024
» Tuyển tập HNCHVRBD XV tại Thái nguyên 2021
» Tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII – 2022
» The 11th National Conference on Mechanics (NACOME 2022)