Quyết định bổ sung các Trưởng Tiểu ban chuyên môn của Olympic Cơ học lần thứ XXXI-2019

/media/upload/editor/files/Q%C4%90%20TTB%20OLP.pdf

Các tin khác
» Lễ bế mạc và trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII - năm 2022
» Thông báo Hội nghị Asian MMS 2024
» Tuyển tập HNCHVRBD XV tại Thái nguyên 2021
» Tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII – 2022
» The 11th National Conference on Mechanics (NACOME 2022)