Ngày 28/8/2022 tại Trung tâm hội nghị Thị xã Sapa, Lào Cai, Tạp chí Cơ học Việt Nam (Vietnam Journal of Mechanics – VJM) phối hợp với Hội Cơ học Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: “Tạp chí Cơ học – Hội nhập quốc tế và phát triển”

HỘI THẢO

TẠP CHÍ CƠ HỌC – HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

Sapa, ngày 28 tháng 8 năm 2022

 

Ngày 28/8/2022 tại Trung tâm hội nghị Thị xã Sapa, Lào Cai, Tạp chí Cơ học Việt Nam (Vietnam Journal of Mechanics – VJM) phối hợp với Hội Cơ học Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: “Tạp chí Cơ học – Hội nhập quốc tế và phát triển”.

Đến dự Hội thảo từ Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ có: Bà Phạm Thị Hiếu, Giám đốc, Tổng biên tập; Bà Đoàn Thị Yến Oanh, Phó Giám đốc; và Ông Nguyễn Xuân Giao, Trưởng Phòng Tạp chí.

Khách mời gồm: GS.TS. Trần Đại Lâm, Viện trưởng Viện Kỹ thuật Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Vietnam Journal of Science and Technology) và TS. Trần Thanh Hải, Phó Viện trưởng Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các báo cáo trình bày tại Hội thảo:

 1. Tạp chí Cơ học – Thực trạng và giải pháp (GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí);
 2. Phác thảo Hồ sơ của VJM tham gia SCOPUS và WoS (GS.TS. Trần Văn Liên, Thư ký Khoa học Tạp chí);
 3. Hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm của Tạp chí Khoa học và Công nghệ (GS.TS. Trần Đại Lâm, Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ);
 4. Một số giải pháp tăng cường chỉ số trích dẫn của Tạp chí Cơ học Việt Nam (GS.TS. Nguyễn Xuân Hùng và PGS.TS. Nguyễn Quốc Hưng);
 5. Một số kinh nghiệm hội nhập của Tạp chí Hóa học và một số tạp chí khác – nhìn từ góc độ Nhà xuất bản (TS. Đoàn Thị Yến Oanh, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ).

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết sau đây:

Nghị quyết của Hội thảo “Tạp chí Cơ học – Hội nhập quốc tế và Phát triển”

Nhìn chung, Tạp chí VJM là một trong các tạp chí khoa học có uy tín trong nước và trong khu vực, đã xuất bản bằng tiếng Anh từ năm 1998, được Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngành Cơ học cho điểm cao (1,25đ). Về cơ bản, VJM đã thỏa mãn các yêu cầu để được chỉ mục trong danh sách các tạp chí của Scopus và WoS.

Tuy vậy, để có thể hội nhập thực sự với các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới, VJM cần khắc phục một số điểm yếu chính sau đây:

 1. Số lượng bài gửi đến tạp chí còn ít, đặc biệt là các bài từ khu vực các nước phát triển ở Châu Âu, Châu Mỹ và do đó tỷ lệ bài từ chối còn rất thấp.
 2. Số lượng trích dẫn có xu hướng tăng, nhưng chưa cao, thời gian phản biện còn dài (5 năm gần đây, trung bình khoảng 6 tháng).
 3. Đóng góp của các Ủy viên Hội đồng biên tập chưa nhiều, đặc biệt là các Ủy viên Hội đồng biên tập là các nhà khoa học có uy tín trên thế giới.
 4. Số lượng người đọc và quan tâm đến tạp chí còn thấp.

Hội nghị thống nhất thực hiện các giải pháp sau đây:

 1. Hoàn thiện hồ sơ gửi Scopus: sửa lại Aims and Scope, Copyright, hình thức cả bản in và bản điện tử, … để hoàn thành vào cuối năm 2022 và cố gắng phấn đấu để được chỉ mục trong danh sách các tạp chí của Scopus và WoS trong năm 2023.
 2. Nâng cao vai trò của các Section (Associate) Editor, mở rộng danh sách các phản biện tiềm năng để giải quyết vấn đề thời gian phản biện, cố gắng để có kết quả phản biện cuối cùng trong vòng 2 tháng.
 3. Tăng số lượng bài gửi đến VJM và chỉ số trích dẫn của VJM, trước hết bằng cách giao cho các ủy viên Hội đồng biên tập có trách nhiệm đóng góp mỗi năm gửi ít nhất 2 bài cho Tạp chí và có 5 trích dẫn VJM ở các tạp chí Scopus và WoS.
 4. Duy trì Hội đồng biên tập quốc tế như hiện nay, tăng sự hiện diện của tác giả quốc tế bằng nhiều hình thức như: mời viết bài, mời đứng tên, mở rộng lượng người đọc quốc tế bằng hình thức tuyên truyền quảng bá về tạp chí ở trong nước và ngoài nước.

/media/upload/editor/files/K%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn%20c%E1%BB%A7a%20H%E1%BB%99i%20th%E1%BA%A3o(1).pdf

Các tin khác
» THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN CƠ HỌC, 09/04/2024
» Tổng kết và trao giải Cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33 năm 2023
» Kết quả kỳ thi Olympic Cơ học lần thứ 33 năm 2023
» Thông báo số 3 về kỳ thi Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ 33 năm 2023
» Các phần mềm sử dụng cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2023