Nhân dịp 40 năm thành lập Viện Cơ học, Viện Cơ học phối hợp với Hội Cơ học Việt Nam tổ chức Hội nghị Cơ học Kỹ thuật Toàn quốc nhằm mục đích trao đổi, thảo luận và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tế trong lĩnh vực Cơ học của các nhà khoa học trong và ngoài nước

THÔNG BÁO SỐ 1

về việc tổ chức HỘI NGHỊ CƠ HỌC KỸ THUẬT TOÀN QUỐC Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học

vào ngày 09/04/2019 tại Viện Cơ học, Hà Nội

Cơ quan Tổ chức: VIỆN CƠ HỌC, HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM

Mục đích: Được sự đồng ý của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhân dịp 40 năm thành lập Viện Cơ học, Viện Cơ học phối hợp với Hội Cơ học Việt Nam tổ chức Hội nghị Cơ học Kỹ thuật Toàn quốc nhằm mục đích trao đổi, thảo luận và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tế trong lĩnh vực Cơ học của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Các lĩnh vực khoa học của Hội nghị:  

 • Các vấn đề cơ bản của Cơ học
 • Cơ học với biến đổi khí hậu và môi trường
 • Cơ học Thủy khí công nghiệp
 • Động lực học sông - biển
 • Cơ học công trình
 • Cơ học vật liệu, phá hủy và mỏi
 • Cơ học đất và môi trường rời
 • Chẩn đoán kỹ thuật
 • Dao động kỹ thuật
 • Động lực học hệ nhiều vật
 • Động lực học phi tuyến và chaos
 • Cơ học máy và cơ cấu
 • Cơ điện tử
 • Cơ học tính toán

     và các vấn đề liên quan

Ban chỉ đạo Hội nghị: Nguyễn Tiến Khiêm, Đinh Văn Mạnh 

Ban khoa học

Trưởng ban:             Nguyễn Đông Anh

Phó Trưởng ban:     Phạm Đức Chính, Nguyễn Việt Khoa

Ủy viên: Đặng Thế Ba, Đào Huy Bích, Lương Xuân Bính, Lê Văn Cảnh, Nguyễn Trường Giang, Trần Thu Hà, Dương Ngọc Hải, Vũ Công Hàm, Hà Ngọc Hiến, Hoàng Văn Huân, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Khang, Phan Bùi Khôi, Nguyễn Đình Kiên, Đặng Bảo Lâm, Trần Văn Liên, Đào Như Mai, Lê Kỳ Nam, Đinh Văn Phong, Phạm Hồng Phúc, Vũ Duy Quang, Lê Minh Quý, Đỗ Sanh, Đỗ Trần Thắng, Nguyễn Tất Thắng, Đặng Ngọc Thanh, Trần Ích Thịnh, Nguyễn Xuân Toản, Đỗ Như Tráng, Bùi Đình Trí, Lê Thiết Trung, Phạm Anh Tuấn, Hoàng Văn Tùng, Nguyễn Trung Việt, Phạm Chí Vĩnh

Ban tổ chức

Đồng Trưởng ban: Lã Đức Việt, Trần Văn Liên

Ủy viên: Lê Văn Cảnh, Nguyễn Tiến Cường, Nguyễn Phong Điền, Phạm Thị Minh Hạnh, Đặng Bảo Lâm, Nguyễn Thị Việt Liên, Đào Như Mai, Phạm Quốc Tuấn.

Ban thư ký

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Thị Minh Hạnh, Ngô Thị Hồng Huệ, Dương Thanh Hương, Nguyễn Thị Việt Liên, Đào Như Mai, Phạm Thị Bích Ngọc, Trần Thị Thơm.

File thông báo pdf:

/media/upload/editor/files/Thongbao%20I_12_2018.pdf

Các tin khác
» Chương trình HN Cơ học toàn quốc lần thứ XI 2-3/12/2022 và Tuyển tập báo cáo HN
» Hội thảo Tạp chí Cơ học – Hội nhập quốc tế và phát triển
» Lễ bế mạc và trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII - năm 2022
» Thông báo Hội nghị Asian MMS 2024
» Tuyển tập HNCHVRBD XV tại Thái nguyên 2021