TS Vũ Văn Trường nhận Giải thưởng Tài năng cơ học Nguyễn Văn Đạo

TS Vũ Văn Trường nhận Giải thưởng Tài năng cơ học Nguyễn Văn Đạo

Chia sẻ

Dân trí Với đề tài “Nghiên cứu tính toán số dòng nhiều pha với truyền nhiệt và chuyển pha hóa rắn” thuộc lĩnh vực Cơ học Thủy khí, TS Vũ Văn Trường - giảng viên Viện Cơ khí Động lực, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đã xuất sắc đạt Giải thưởng danh giá nhất của ngành Cơ học Việt Nam mang tên vị giáo sư nổi tiếng Nguyễn Văn Đạo.

Sáng ngày 24/11, tại Hà Nội, Hội Cơ học Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải Nguyễn Văn Đạo năm 2018 và hội thảo Khoa học cơ học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

TS Vũ Văn Trường nhận Giải thưởng Tài năng cơ học Nguyễn Văn Đạo.

Ngoài đề tài xuất sắc “Nghiên cứu tính toán số dòng nhiều pha với truyền nhiệt và chuyển pha hóa rắn” được Giải thưởng Nguyễn Văn Đạo năm 2018, TS Vũ Văn Trường đã có nhiều công bố khoa học, anh đã công bố 21 bài báo quốc tế, trong đó có 17 bài ISI và 04 bài báo quốc tế khác. Ngoài ra, TS Trường có 9 bài trên tạp chí trong nước; 21 báo cáo tại hội nghị quốc tế…

Đặc biệt, năm 2013, TS Trường đoạt giải thưởng bài báo xuất xắc nhất của tạp chí SCI: Journal of Chemical Engineering of Japan.

Các đề tài nghiên cứu chính mà TS Trường chủ trì gồm: Nghiên cứu tính toán số quá trình hóa rắn của hạt chất lỏng với sự ảnh hưởng của đối lưu tự nhiên và đối lưu cưỡng bức; Nghiên cứu mô phỏng số quá trình hóa rắn và nóng chảy của vật liệu chuyển pha do NAFOSTED tài trợ...

Chia sẻ tại Lễ trao giải TS Vũ Văn Trường bày tỏ sự vui mừng, hạnh phúc, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người thầy, các đồng nghiệp tại Trường ĐHBK Hà Nội cùng gia đình đã luôn đồng hành, động viên và tạo mọi điều kiện để TS có thể quyết tâm theo đuổi đề tài.

Đề tài “Nghiên cứu tính toán số dòng nhiều pha với truyền nhiệt và chuyển pha hóa rắn” của TS Trường đã phát triển được một phương pháp mô phỏng số với một chương trình tính toán hoàn chỉnh cho dòng nhiều pha bao gồm truyền nhiệt chuyển pha với kết quả đáng tin cậy.

Chương trình được xây dựng dựa trên phương pháp theo dấu biên kết hợp với kỹ thuật nội suy thông qua việc giải trực tiếp hệ phương trình vi phân động lượng và năng lượng. Phương pháp theo dấu biên được sử dụng để biểu diễn biên phân cách giữa các pha với nhau bởi các phần tử liên kết (- lưới Lagrange) di chuyển chuyển trên lưới cố định (- lưới Euler). Khi có sự hiện diện của pha rắn, kỹ thuật nội suy được sử dụng để thỏa mãn điều kiện biên không trượt tại biên rắn và thoản mãn điều kiện nhiệt độ hằng tại các biên tương ứng.

Chương trình đã được ứng dụng cho nhiều bài toán khác nhau bao gồm tính toán số dòng đa lưu chất, tính toán số dòng hai pha rắn–lỏng với truyền nhiệt và chuyển pha, tính toán số dòng ba pha rắn–lỏng–khí với truyền nhiệt và chuyển pha trong khoang, tính toán số dòng ba pha rắn–lỏng–khí với truyền nhiệt và chuyển pha cho các hạt chất lỏng.

Những bài toán dòng nhiều pha với truyền nhiệt chuyển pha này là những bài toán phức tạp do sự di chuyển phi tuyến của biên phân cách giữa các pha với nhau 2 bao gồm cả biên chuyển pha. Bài toán đòi hỏi phải giải đồng thời hệ phương trình vi phân động lượng và năng lượng cũng như sự hiện diện của biên phân cách giữa các pha.

Hồng Hạnh

 

Các tin khác
» TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV TP. Thái Nguyên, ngày 24 - 25 tháng 9 năm 2021
» NXB Springer Nature đã in xong Tuyển tập Hội nghị quốc tế Cơ học tiên tiến và ứng dụng (ICOMMA 2020)
» Thông báo tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Động lực học và Điều khiển
» Thông báo lùi cuộc thi Olympic sang năm 2022
» THÔNG BÁO SỐ 4 của Hội nghị KHTQ Cơ học Vật rắn lần thứ XV 25/9/2021