MỘT SỐ THÔNG TIN Về Giải thưởng của Quỹ Tài năng Cơ học Nguyễn Văn Đạo năm 2017

MỘT SỐ THÔNG TIN

Về Giải thưởng của Quỹ Tài năng Cơ học Nguyễn Văn Đạo năm2017

 

1.        Họ và tên người được tặngTiến sỹ Hoàng Văn Tùng

2.        Ngày sinh                              01/5/1981

3.        Cơ quan công tác                Chủ nhiệm Bộ môn Cơ học lý thuyết,Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

4.        Năm bảo vệ luận án:             năm 2011

5.        Lỉnh vực nghiên cứu            Cơ học vật rắn biến dạng

6.        Hướng nghiên cứu               Nhận định của các kết cấu làm từ vật liệu vật liệu composite có cơ tính biến đổi FGM

7.        Các công trình:

·      16 công trình đăng trên tạp chí quốc tế (ISI): có 7 công trình độc lập

·      8 bài báo trên tạp chí quốc gia : có 2 công trình độc lập

·       6 báo cáo khoa học tại các Hội nghị khoa học chuyên ngành

·      Chủ trì thành công 02 đề tài cấp Nhà nước (NAFOSTED)

·      Đang hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh

Các tin khác
» TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV TP. Thái Nguyên, ngày 24 - 25 tháng 9 năm 2021
» NXB Springer Nature đã in xong Tuyển tập Hội nghị quốc tế Cơ học tiên tiến và ứng dụng (ICOMMA 2020)
» Thông báo tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Động lực học và Điều khiển
» Thông báo lùi cuộc thi Olympic sang năm 2022
» THÔNG BÁO SỐ 4 của Hội nghị KHTQ Cơ học Vật rắn lần thứ XV 25/9/2021