Hội Cơ học Việt Nam rất đau buồn nhận được tin Anh Nguyễn Quốc Sơn, một nhà khoa học Việt kiều nổi tiếng đã từ trần và cho rằng đây là sự mất mát to lớn cho khoa học Pháp và Việt Nam, đặc biệt là ngành Cơ học Việt Nam. Hội Cơ học Việt Nam xin gửi tới gia đình, người thân và cộng đồng các nhà cơ học Pháp lời chia buồn sâu sắc.

Các tin khác
» NXB Springer Nature đã in xong Tuyển tập Hội nghị quốc tế Cơ học tiên tiến và ứng dụng (ICOMMA 2020)
» Thông báo tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Động lực học và Điều khiển
» Thông báo lùi cuộc thi Olympic sang năm 2022
» THÔNG BÁO SỐ 4 của Hội nghị KHTQ Cơ học Vật rắn lần thứ XV 25/9/2021
» Thông báo số 5 về lùi ngày tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc