Danh sách tập thể và cá nhân đạt giải thưởng tại kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31 - 2019

/media/upload/editor/files/Q%C4%90%20ch%C3%ADnh%20th%E1%BB%A9c%20OLYMPIC%20c%C6%A1%20h%E1%BB%8Dc%20to%C3%A0n%20qu%E1%BB%91c%202019.pdf

Các tin khác
» Thông báo số 5 về lùi ngày tổ chức thi Olympic Cơ học toàn quốc
» Lời cảm tạ của gia đình GS Nguyễn Quốc Sơn
» Thông báo tổ chức số 2 về Hội nghị quốc tế IFToMM Asian Mechanisms and Machine Science Conference (Asian MMS 2021) lần thứ 6 vào ngày 15-18/12/2021 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, TP Hà Nội.
» Thông báo số 4 về thời gian và địa điểm tổ chức Olympic Cơ học toàn quốc năm 2021
» Thông báo số 3 dự kiến thời điểm tổ chức Olympic