DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN NGÀNH CƠ HỌC

(Nguồn: Quỹ phát triển KHCN Quốc gia)

 

 

STT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Cơ quan chủ trì

1

107.01.26.09

Nghiên cứu các hệ MEMS robot kích thước micro kiểu tĩnh điện

TS.

Phạm Hồng Phúc

Đại học Bách Khoa Hà Nội

2

107.01.29.09

Cơ cấu chấp hành tạo chuyển động thẳng Micro mét sử dụng cơ cấu đàn hồi

TS.

Phạm Huy Hoàng

Đại học Bách khoa TPHCM

3

107.02.06.09

Xác định cơ tính vật liệu bằng thí nghiệm tiếp xúc tạo vết lõm

TS.

Lê Minh Quý

Đại Học Bách Khoa Hà Nội

4

107.04.37.09

Dự báo tình trạng thiét bị trên cơ sở phương pháp Support vector machine và tín hiệu dao động

TS.

Trần Văn Tùng

Đại học Bách khoa TPHCM

5

107.02.08.09

Cơ - lý tính vật liệu hỗn độn nhiều thành phần & thích nghi của các kết cấu đàn dẻo chịu tải trọng động

PGS.TSKH.

Phạm Đức Chính

 

Viện Cơ học

6

107.02.10.09

Phương pháp dải hữu hạn bán giải tích

TS.

Bùi Hùng Cường

Đại học Xây dựng

7

107.02.16.09

Xác định độ bền bắt đầu nứt của bề mặt chung giữa các lớp vật liệu có chiều dày nano mét

TS.

Đỗ Văn Trường

Đại học Bách Khoa Hà nội

8

107.02.25.09

Nghiên cứu và phát triển vật liệu composite phân huỷ sinh học gia cường bởi các sợi tự nhiên

TS.

Trần Hữu Nam

Đại học Bách khoa Hà Nội

9

107.02.28.09

Nhận dạng , mô phỏng và phân tích các cơ hệ có khuyết tật không hoàn hảo

PGS.TS.  Nguyễn Thị Hiền Lương

Đại học Bách khoa TPHCM

10

107.03.15.09

Mô phỏng số sự vận tải bùn cát vùng cửa sông và ven biển dưới tác động của dòng chảy và sóng

TS.

Đặng Hữu Chung

 

Viện Cơ học

11

107.03.18.09

Phương pháp ngược tán xạ và sóng phi tuyến

GS.TS.

Phạm Lợi Vũ

Viện Cơ học

12

107.03.30.09

Nghiên cứu xây dựng giải thuật tiến hoá hiệu quả và bền vững ứng dụng trong tối ưu hoá dạng khí động

TS.

Nguyễn Anh Thi

Đại học Bách khoa TPHCM

13

107.04.03.09

Tính toán động lực học và điều khiển các hệ nhiều vật hỗn hợp bằng phương pháp số

GS.TSKH.

Nguyễn Văn Khang

Đại học Bách khoa Hà Nôi

14

107.04.12.09

Nhận dạng các hệ cơ học và ứng dụng trong chẩn đoán kỹ thuật

GS.TSKH.

Nguyễn Tiến Khiêm

Viện Cơ học

15

107.04.21.09

Động lực học phi tuyến và hỗn độn

PGS.TS. 

Nguyễn Dũng

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng

16

107.04.22.09

Dao động ngẫu nhiên và điều khiển kết cấu

GS.TSKH.

Nguyễn Đông Anh

Viện Cơ học

17

107.02.17.09

Nghiên cứu xây dựng một phương pháp mới để đánh giá mức độ làm việc phi tuyến theo vật liệu của kết cấu nhà nhiều tầng chịu động đất trong điều kiện ở Viêt Nam

 

TS.Đinh Văn Thuật

 

Đại học Xây dựng

18

107.02.09.09

Phần tử hữu hạn và thuật toán số trong phân tích ứng xử phức tạp của kết cấu

TS.

Nguyễn Đình Kiên

Viện Cơ học

19

107.02.07.09

Nghiên cứu thực nghiệm và tính toán số kết cấu composite cốt sợi và ứng dụng

GS.TS.

Trần Ích Thịnh

Đại học Bách khoa Hà Nội

20

107.02-2010.01

Nghiên cứu và phát triển các phương pháp phần tử hữu hạn trơn để mô hình và mô phỏng các bài toán tương tác trong môi trường đa vật lý

TS.

Nguyễn Thời Trung

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP Hồ Chí Minh

21

107.02-2010.07

Sóng trong các môi trường đàn hồi

PGS.TS.

Phạm Chí Vĩnh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội

 

 

22

 

107.02-2010.05

 

Phát triển hai phương pháp phần tử hữu hạn thay thế cho bài toán cơ học vật thể rắn

 

TS.

Nguyễn Xuân Hùng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP Hồ Chí Minh

23

107.03-2010.04

Mô phỏng dài hạn sự biến đổi đường bờ và phát triển lạch triều

 

TS.

Lê Xuân Hoàn

Viện Cơ học

24

107.02-2010.12

Phương pháp không lưới và phương pháp phân chia chồng miền con

TS.

Bùi Thanh Tú

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội

25

107.02-2010.11

Mô hình hóa và mô phỏng số đặc tính cơ - nhiệt trong quá trình biến dạng dẻo mãnh liệu bằng phương pháp phần tử hữu hạn

TS.

Phạm Quang

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

26

107.04-2010.09

Phân tích dao động và cân bằng động lực cho các cơ cấu và máy có hàm truyền động phi tuyến

PGS.TS.

Nguyễn Phong Điền

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

27

107.02-2010.02

Nghiên cứu tận dụng nhiệt thải của động cơ đốt trong để sinh công bằng các chu trình Rankine hữu cơ tối ưu

TS.

Lại Ngọc Anh

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

28

107.02-2010.08

Phân tích ổn định phi tuyến các tấm và vỏ làm từ vật liệu biến đổi chức năng

PGS.TSKH.

Nguyễn Đình Đức

Trường Đại học Công nghệ

29

107.01-2010.03

Mô hình hóa, nhận dạng và điều khiển hệ phi tuyến đa biến MISO ứng dụng mô hình mờ fuzzy MISO NARX

TS.

Hồ Phạm Huy Ánh

Trường Đại học Bách khoa, TP Hồ Chí Minh

30

107.03-2010.06

Nghiên cứu thủy động lực học trong dòng chảy nước nông

TS.

Trần Thu Hà

Viện Cơ học

31

107.02-2010.10

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ biến dạng dẻo mãnh liệt để chế tạo Titan dạng khối có cấu trúc siêu mịn và nano phục vụ chế tạo các chi tiết thay thế trong y học

 

TS.

Đinh Văn Hải

Trường Đại học Bách

 

 
 
Các tin khác
» THÔNG BÁO SỐ 1 về Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 34 (2024)
» Thông báo xét tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Đạo năm 2023
» THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN CƠ HỌC, 09/04/2024
» Tổng kết và trao giải Cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33 năm 2023
» Kết quả kỳ thi Olympic Cơ học lần thứ 33 năm 2023