Chương trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI 2-3/12/2022 và Tuyển tập báo cáo Hội nghị

1. Chương trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ XI 2-3/12/2022

/media/upload/editor/files/Ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20H%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20NACOME2022.pdf

2. Tuyển tập: Hội nghị đã nhận được hơn 190 báo cáo khoa học của các tác giả trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực học, trong đó phần lớn là báo cáo khoa học của các cán bộ trẻ. Sau khi gửi các báo cáo cho các chuyên gia phản biện, 18 bài báo được đưa vào số đặc biệt của Tạp chí Cơ học, 136 bài báo được đăng trong Tuyển tập công trình khoa học của Hội nghị gồm 2 tập:

Tập 1. Cơ học Vật rắn, Cơ học Đá, Trí tuệ nhân tạo, Giảng dạy và Đào tạo.

                 Tập 2. Động lực học và Điều khiển, Cơ học Thủy khí; Cơ học Tính toán; Cơ học Máy.

https://drive.google.com/drive/folders/11Oj7JytITDYM-XaVTzcXlBk8u1IW2b4_?usp=share_link

Các tin khác
» Thông báo về các phần mềm sử dụng cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2024
» THÔNG BÁO SỐ 2 về HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN CƠ HỌC
» THÔNG BÁO SỐ 1 về Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 34 (2024)
» Thông báo xét tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Đạo năm 2023
» THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN CƠ HỌC, 09/04/2024