Thông báo về các phần mềm sử dụng cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2023

STT

Môn thi

ƯDTH trong Chi tiết máy

ƯDTH trong Nguyên lý máy

ƯDTH trong Cơ học kỹ thuật

ƯDTH trong Sức bền vật liệu

ƯDTH trong Cơ học kết cấu

A

CÁC PHẦN MỀM KỸ THUẬT

 1.  

Autodesk Inventor 2020

R

R

 

 

 

 1.  

AutoCAD Mechanical 2020

R

 

 

 

 

 1.  

GeoGebra 5.0 – 3D

 

R

 

 

 

 1.  

Maple 17

 

 

R

R

 

 1.  

MATLAB 2019

 

 

 

R

 

 1.  

ANSYS Student 2023 R1

 

 

 

 

R

 1.  

CALFEM (phiên bản 3.6.3-master) & Octave (phiên bản 7.3.0)

 

 

 

 

R

B

CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ THUYẾT MINH

 1.  

Microsoft Office (Word, Excel)

R

R

 

R

R

 1.  

Adobe Acrobat Reader

R

R

 

R

R

 1.  

WinRAR 6.21

 

 

 

R

R

 1.  

In file PDF

R

R

 

R

R

Các tin khác
» THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI NGHỊ CƠ HỌC TOÀN QUỐC KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP VIỆN CƠ HỌC, 09/04/2024
» Tổng kết và trao giải Cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33 năm 2023
» Kết quả kỳ thi Olympic Cơ học lần thứ 33 năm 2023
» Thông báo số 3 về kỳ thi Olympic Cơ học Toàn quốc lần thứ 33 năm 2023
» Các phần mềm sử dụng cho kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2023