Quỹ Nguyễn Văn Đạo do Hội Cơ học Việt nam thành lập, nhằm mục đích động viên khuyến khích các nhà khoa học trẻ có những đóng góp có ý nghĩa trong các lĩnh vực của cơ học đối với sự phát triển sự nghiệp khoa học, công nghệ của đất nước.

Thông tin về Quỹ hỗ trợ tài năng Cơ học.

         

                                                    Tên giao dịch : Quỹ Nguyễn Văn Đạo

           

1. Tôn chỉ - Mục đích

Quỹ Nguyễn Văn Đạo do Hội Cơ học Việt nam thành lập, nhằm mục đích động viên khuyến khích các nhà khoa học trẻ có những đóng góp có ý nghĩa  trong các lĩnh vực của cơ học đối với sự  phát triển sự nghiệp khoa học,công nghệ của đất nước. Quỹ hoạt động theo tiêu chí phi lợi nhuận và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Chấp hành Hội Cơ học Việt Nam.

 

2. Nội dung hỗ trợ

   Tặng Giải thưởng cho các công trình khoa hoc,công nghệ  trong các lĩnh vực của Cơ học có đóng góp có ý nghĩa  cho sự nghiệp khoa học, công nghệ của đất nước.

   Tặng các phần thưởng cho các sinh viên đạt giải xuất sắc trong các kỳ thi hàng năm về cuộc thi Olympic Cơ học Toàn quốc.

   Hỗ trợ cho các Xêmina Cơ học, các lớp bồi dưởng cơ học, xuất bản các chuyên đề sau đại học...

 

3. Đối tương được hỗ trợ:

Cho tất cả các công dân Viêt Nam, dưới 40 tuổi đáp ứng các đòi hỏi về tôn chỉ, mục đích và nội dung nêu trên.

 

4. Phương thức xét duyệt tặng các giải thưởng,phần thưởng và hổ trợ

  -  Về việc tặng giải thưởng:

·     Cá nhân đề đạt trực tiếp đến Hội đồng Quỹ

·     Được các  nhà khoa học giới thiệu

·     Được các Hội Chuyên ngành Cơ học giới thiệu

 

 -  Về việc tặng phần thưởng cho các sinh viên đạt kết quả xuất sắc trong các kỳ thi Olympic Cơ học Toàn Quốc:

               . Do Ban Tổ chức Kỳ thi Olympic Cơ học Toàn Quốc đề nghị

 - Về việc hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng, xuất bản:

·     Do các Hội chuyên ngành đề nghị

Chủ tịch Hội đồng Quỹ thành lập các  Hội đồng chuyên môn để xét duyệt.

 

5. Hình thức và mức độ khen thưởng

  .  Bằng tiền (do Hội đồng Quỹ quyết định)

  .  Giấy Chứng nhận.

 

6. Tổ chức của Quỹ

    *Hội đồng Quỹ* :

·     Có trách nhiệm phối hợp với các Hội chuyên ngành để phát hiện và xét duyệt.

·     Có nhiệm vụ tuyên truyền, hợp tác với các tổ chức xã hội để phát triển Quỹ.

    *Ban Quản lý Quỹ*:  Có nhiệm vụ quản lý tài chính Quỹ.

 

 

Các đóng góp hỗ trợ Quỹ Nguyễn Văn Đạo xin liên hệ theo địa chỉ:

Địa chỉ:                      VĂN PHÒNG HỘI CƠ HỌC VN

Số nhà 264(Trong Viện Cơ học) - P.102 - Đội Cấn - Quận Ba Đình - TP Hà Nội - Điện thoại: 0437 625 804

 

 

                                        Xin chân thành cảm ơn!

Các tin khác
» Hội nghị Cơ học Kỹ thuật Toàn quốc chào mừng 40 năm thành lập Viện Cơ học
» Thông báo số 1 về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31 – 2019
» Danh sách các thầy, cô trưởng tiểu ban chuyên môn olympic lần thứ 31 – 2019
» Đề cương thi Olympic môn Cơ kỹ thuật
» Đề cương thi Olympic môn Sức bền vật liệu