Thông báo số 2 về việc góp đề thi cho Olympic Cơ học lần thứ 31 năm 2019

/media/upload/editor/files/TB%20SO%202.pdf

Các tin khác
» Các phần mềm sử dụng trong kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc 2020
» Thông báo số 2 v/v góp đề thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII năm 2020
» Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 32 – 2020
» Thông báo số 1 về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 32 – 2020
» Tổ chức Hội nghị quốc tế Cơ hoc tiên tiến và ứng dụng