Các trường có thể báo danh sách các thí sinh của đội tham gia giải đồng đội (từ 6 trở lên) trước buổi thi. Đội nào không thực hiện đúng quy định, Ban tổ chức sẽ lấy điểm bình quân trên số người tham gia để tính giải đồng đội.

BAN TỔ CHỨC

OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC .......................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......................................

Hà nội, ngày 8 tháng 1 năm 2015

THÔNG  BÁO SỐ 2

(Về Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXVII - 2015)

Kính gửi : BAN GIÁM HIỆU

Trường..................................................................................................

Ban tổ chức Olympic Cơ học toàn quốc 2015 xin thông báo:

Ngày thi: Sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2015 , từ 8h30 - 11h30 thi 7 môn.

Chiều từ 13h00 – 17h00 thi môn Ứng dụng tin học trong cơ học.

Địa điểm thi: Tại 3 trường đăng cai:

1.      Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Hà Nội.

2.      Trường Đại học Bách Khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, ĐH Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng.

3.      Trường Đại học Công nghệ, 475A phường 25, quận Bình Thạch, TP Hồ Chí Minh.

Đội tuyển: Các trường nộp danh sách đội tuyển từng môn thi bằng email và Fax có ký tên, đóng dấu cho trường đăng cai theo mẫu sau:

Trường…………….Cán bộ phụ trách …………ĐT…………………

Danh sách thí sinh dự thi môn……..

TT

Họ và tên 

Giới tính   

Ngày tháng năm sinh(dạng text)

Thí sinh tham gia giải đồng đội

      Các trường có thể báo danh sách các thí sinh của đội tham gia giải đồng đội (từ 6 trở lên) trước buổi thi. Đội nào không thực hiện đúng quy định, Ban tổ chức sẽ lấy điểm bình quân trên số người tham gia để tính giải đồng đội. Thí sinh dự thi mang theo thẻ sinh viên (hoặc CMND).

Thời hạn đăng ký đội tuyển chậm nhất đến 17h ngày 15 tháng 4 năm 2015.

Trường nào có nhu cầu ăn ở cho đội tuyển trường mình, đề nghị liên hệ với trường đăng cai trước ngày 17 tháng 4 năm 2015.

     Các trường cho người đến trường đăng cai xem số báo danh của thí sinh trước hôm thi.

*Cụm trường phía Bắc: Phòng CTCT và QLSV, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội.

Fax: 04.35633351 - Email: anhp7@wru.edu.vn  DĐ: 0904267582.

*Cụm trường phía Nam: Phòng Đào tạo, Đại học Công nghệ, TP Hồ Chí Minh.

Fax: 08.54454444 - Email: giangct@yahoo.com  DĐ: 0903812354.

*Cụm trường miền Trung: Phòng Đào tạo đại học - Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Fax: 0511.3842771 Email: pmduc@dut.udn.vn ĐT: 0511.3841470 DĐ  0905093555.

      Trong ngày thi các trường cho đội tuyển của mình đến sớm trước giờ thi 1 giờ để chụp ảnh, làm thủ tục nhập phòng thi và dự Lễ khai mạc tại trường đăng cai.

Xin nhắc lại: Các trường gửi danh sách (số lượng) thí sinh tham gia thi môn Ứng dụng tin học trong Cơ học cho trường đăng cai trước ngày 06/4/2013 để bố trí phòng máy.

Lệ phí thi : Để các trường thuận tiện chi cho cuộc thi, sẽ tập trung vào một mối là thu qua lệ phí: 250.000 đ/thí sinh/môn thi (các trường không phải tài trợ như trước nữa) . Các trường nộp cho trường đăng cai (BTC).

         Thông báo này thay cho giấy mời dự thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXVII – 2015.

 

 

Ghi chú :

Thông tin về Olymipic Cơ học toàn quốc có thể xem tai website: www.cohocvietnam.org.vn

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

GS. TSKH. NGND. Vũ Duy Quang

Các tin khác
» Hội nghị Cơ học Kỹ thuật Toàn quốc chào mừng 40 năm thành lập Viện Cơ học
» Thông báo số 1 về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31 – 2019
» Danh sách các thầy, cô trưởng tiểu ban chuyên môn olympic lần thứ 31 – 2019
» Đề cương thi Olympic môn Cơ kỹ thuật
» Đề cương thi Olympic môn Sức bền vật liệu