Quỹ Hỗ trợ Tài Năng Cơ học Nguyễn Văn Đạo sẽ xét trao tặng 2 giải trong năm 2011, mỗi giải có giá trị 15.000.000d (Mười lăm triệu đồng).

THÔNG BÁO

    Quỹ Hỗ trợ Tài Năng Cơ học  Nguyễn Văn Đạo sẽ  xét trao tặng 2 giải trong  năm  2011, mỗi giải có giá trị  15.000.000d (Mười lăm triệu đồng).

Những cá nhân có nguyện vọng, đề nghị nộp 01 bản  với nội dung sau:

1. Họ và tên

2. Đơn vị làm viêc

3. Ngày tháng năm sinh

4. Tóm tắt thành tích khoa hoc

5. Ý kiến nhận xét nhà khoa học hoặc đợn vị đề nghị

Có thể tìm hiểu chi tiết trên trang Web. của Hội Cơ học VN:

http://cohocvietnam.org.vn

Đề nghị Quý Viện thông báo rộng rãi để các cá nhân có nguyện vọng đăng ký giải thưởng Nguyễn Văn Đạo.

Trân trọng thông báo.

                                                                  Hà nội, ngày 2 tháng 6 năm 2011

                                                                           Hội Đồng Quỹ

Các tin khác
» Hội nghị Cơ học Kỹ thuật Toàn quốc chào mừng 40 năm thành lập Viện Cơ học
» Thông báo số 1 về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31 – 2019
» Danh sách các thầy, cô trưởng tiểu ban chuyên môn olympic lần thứ 31 – 2019
» Đề cương thi Olympic môn Cơ kỹ thuật
» Đề cương thi Olympic môn Sức bền vật liệu