Ngày 9/4/2012 Chủ tịch Hội đồng Trung Ương Liên hiệp các Hội KHKTVN đã ký Quyết định số 246/QĐ-LHHVN thành lập Viện Cơ học và Kỹ huật môi trường, một tổ chức KHCN có chức năng nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ KHCN trong lĩnh vực Cơ học và Kỹ thuật môi trường.

ESTABLISHMENT OF

THE INSTITUTE OF MECHANICS AND ENVIRONMENT ENGINEERING (IMEE)

VIETNAM UNION OF SCIENCE AND TECHNIQUE ASSOCIATIONS (VUSTA)

 

April 9, 2012 the President of VUSTA signed the Decision of number 246/QĐ-LHHVN on the establishing the IMEE, an institution for scientific-technological research and service in the field of Mechanics and Environment Engineering.

April 27, 2012 the Minister of Science and Technology of Vietnam issued the License of number A-1019 for Scientific and Technological Activities of the IMEE. That is mainly performing the Scientific-Technological Projects in the National Programs for Fundamental Research and Industrial Application; consulting in Technology Transfer and training in Mechanics and Environment Engineering.

Address:                        264, Doi Can, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam;

Tel. +84-4-37625804; Fax: +84-4-37625000;

Email: officeimee@gmail.comoffice@imee.vn;

Chairman of Directors Board:

Prof. Dr.Sc. Nguyen Tien Khiem (ntkhiem@imee.vn)

Executive Director:    Dr. Tran Tien Phuong (ttphuong@imee.vn)

Deputy Directors:   1. Dr. Nguyen Lan Chau (lanchau@imee.vn);

                              2. Dr. Le Hoai Chau (lhchau@imee.vn);

 

THÀNH LẬP

VIỆN CƠ HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG,

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

 

Ngày 9/4/2012 Chủ tịch Hội đồng Trung Ương Liên hiệp các Hội KHKTVN đã ký Quyết định số 246/QĐ-LHHVN thành lập Viện Cơ học và Kỹ huật môi trường, một tổ chức KHCN có chức năng nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ KHCN trong lĩnh vực Cơ học và Kỹ thuật môi trường.

Ngày 27/4/2012 Bộ trưởng Bộ KHCN đã cấp Giấy phép hoạt động KHCN số A-1019 cho Viện Cơ học và Kỹ thuật môi trường trong các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài dự án chương trình phục vụ công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi, xây dựng, giao thông vận tải và môi trường; các dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, đào tạo bồi dưỡng về Cơ học và Kỹ thuật môi trường.

Địa chỉ liên hệ:     264, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04-37625804

Email: oficeimee@gmail.comoffice@imee.vn

Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện:  GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm

Viện trưởng:                                     TS. Trần Tiến Phương

Các Phó Viện trưởng:      TS. Nguyễn Lan Châu và TS. Lê Hoài Châu

Các tin khác
» Thông báo tổ chức Hội nghị quốc tế IFToMM Asian MMS 2021
» Lùi ngày tổ chức thi Olympic Cơ học lần thư XXXII - 2020
» Các phần mềm sử dụng trong kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc 2020
» Thông báo số 2 v/v góp đề thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII năm 2020
» Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 32 – 2020