Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Olympic Cơ học lần thứ XXXI-2019

/media/upload/editor/files/Q%C4%90%20BTC%20OLP.pdf

Các tin khác
» THÔNG BÁO SỐ 2 về Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV
» Thông báo số 2 v/v góp đề thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII năm 2021
» Thông báo số 1 về tổ chức Olympic năm 2021
» Thông báo tổ chức Hội nghị toàn quốc CHVR lần thứ XV tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, từ 6-7/8/2021
» Thông báo tổ chức Hội nghị quốc tế IFToMM Asian MMS 2021