Ngày 16.03.2013 Ban chấp hành Hội Cơ học Việt nam đã họp dưới sự chủ tọa của GS.TSKH.Nguyễn Hoa Thịnh, Chủ tịch Hội để kiểm điểm tình hình hoạt động sau đại hội và bàn về các hoạt động chuẩn bị trong năm 2013.

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM

       Ngày 16.03.2013 Ban chấp hành Hội Cơ học Việt nam đã họp dưới sự chủ tọa của GS.TSKH.Nguyễn Hoa Thịnh, Chủ tịch Hội để kiểm điểm tình hình hoạt động sau đại hội và bàn về các hoạt động chuẩn bị trong năm 2013.

1.   Hội nghị đã điểm qua các hoạt động và phương hướng phối hợp các hoạt động :  -Hoạt động chung của Hội;  -Hoạt động của các hội chuyên ngành: Hội Động lực học và điều khiển, Hội Cơ học vật rắn biến dạng, Hội Cơ học thủy khí, Hội Cơ học đất đá và môi trường rời,

2.   Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề về hoạt động của Hội:  - Tổ chức thi Olympic các môn cơ học(tại ĐH BK Hà nội, ĐH   BK TP Hồ Chí Minh và ĐH Bách khoa Đà nẵng);  - BCH đề xuất nên phối hợp chặt chẽ với Đề tài về “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành cơ học trong các cơ sở giáo dục đại học” do PGS.TS Thái Bá Cần chủ trì để đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ giảng dạy các môn cơ học trong các trường đại học và cao đẳng (tình hình trong nước,tình hình quốc tế,yêu cầu hội nhập…) Cử GS. Đỗ Sanh(PCT Hội ) và PGS Đinh Văn Phong (TTK Hội) phối hợp với PGS Thái Bá Cần để triển khai nội dung công tác này;  -Tổ chức một số hội thảo, hội nghị chuyên ngành, đặc biệt là Hội nghị Cơ học Vật rắn biến dạng (11.2013 tại TP Hồ Chí Minh), Hội nghị quốc tế Châu Á – Thái bình Dương (tại Hà nội, Viện Cơ học Việt nam và Đại học Bách khoa Hà nội), Hội thảo khoa học về ổn dịnh công trình nhân Đại hộ của hội;   -Chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc tại ĐH Đà nẵng (dự kiến tổ chức vào tháng 8.2014 phối hợp với Đại học Đà Nẵng và Quỹ NAFOSTED). Ban chấp hành đã giao cho GS.Nguyễn Tiến Khiêm và PGS.Trần Văn Nam thực hiện các công tác chuẩn bị;   -Chuẩn bị cho việc thành lập Hội Cơ học Tính toán. Ban chấp hành đã giao cho PGS.Thái Bá Cần xem xét các vấn đề liên quan đến các thủ tục để ra quyết định thành lập Hội;   -Đẩy nhanh tiến độ việc in tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc năm 2012;  -Tổ chức Hội thảo về giảng dạy các môn Cơ học, kết hợp với  lễ Kỷ niệm 25 năm Olympic toàn quốc và Lễ trao giải thưởng Quỹ Nguyễn Văn Đạo năm 2012  (dự kiến tổ chức vào tháng 9.2013);  -Các công việc liên quan đến cơ sở vật chất và tình hình tài chính của Hội;

3.   Theo đề nghị của Thường vụ, Hội nghị Ban Chấp hành đã đồng ý bổ sung PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc,Chủ nhiệm khoa Cơ khí ,ĐHBKTPHCM vào Ban Chấp hành Hội Cơ học VN nhiệm kỳ 2012-2017.

BCH Hội Cơ học Việt nam

Các tin khác
» Hội nghị Cơ học Kỹ thuật Toàn quốc chào mừng 40 năm thành lập Viện Cơ học
» Thông báo số 1 về cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31 – 2019
» Danh sách các thầy, cô trưởng tiểu ban chuyên môn olympic lần thứ 31 – 2019
» Đề cương thi Olympic môn Cơ kỹ thuật
» Đề cương thi Olympic môn Sức bền vật liệu