Đề cương thi Olympic môn Sức bền vật liệu

/media/upload/editor/files/2)%20De%20cuong%20Suc%20Ben%20Vat%20Lieu%20.pdf

Các tin khác
» Thông báo số 2 v/v góp đề thi Olympic 2019
» Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Olympic Cơ học lần thứ XXXI-2019
» Quyết định bổ sung các Trưởng Tiểu ban chuyên môn của Olympic Cơ học lần thứ XXXI-2019
» Bản tin 6 tháng cuối năm 2018 của IUTAM
» Giải thưởng Tài năng cơ học trẻ Nguyễn Văn Đạo năm 2018