Danh sách tập thể và cá nhân đạt giải thưởng tại kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31 - 2019

/media/upload/editor/files/Q%C4%90%20ch%C3%ADnh%20th%E1%BB%A9c%20OLYMPIC%20c%C6%A1%20h%E1%BB%8Dc%20to%C3%A0n%20qu%E1%BB%91c%202019.pdf

Các tin khác
» Lễ bế mạc và trao giải Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXI - năm 2019
» Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học
» PGS TSKH Phạm Đức Chính được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu
» Danh sách tập thể và cá nhân đạt giải thưởng tại kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 31 - 2019
» Thông báo số 2 v/v góp đề thi Olympic 2019