Hội Cơ học Đá Việt Nam báo cáo các hoạt động trong năm 2015 và kế hoạch triển khai hoạt động năm 2016.

HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CƠ HỌC ĐÁ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    … /BC-HĐ2015

================

 

Hà Nội, ngày   …… tháng 03 năm 2016

 

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CƠ HỌC ĐÁ VIỆT NAM

 

Hội Cơ học Đá Việt Nam xin báo cáo các hoạt động trong năm 2015 và kế hoạch triển khai hoạt động năm 2016.

I.Các hoạt động trong năm 2015

  • Tổ chức hội nghị khoa học quốc tế chuyên đề “Cơ học đá vì sự phát triển bền vững” Vietrock 2015 vào ngày 12-13 tháng 3 năm 2015 tại Hà Nội. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của trên 50 đại biểu quốc tế đến từ 12 nước trên thế giới và hàng trăm đại biểu Việt Nam. Với 6 Keynote lectures, 1 special session, 6 parallel session, với 44 bài trình bày trên Hội trường đã thể hiện vẻ đẹp phong phú của các lĩnh vực nghiên cứu của Cơ học Đá trên toàn thế giới. Tại đây, những vấn đề kinh điển cũng như những vấn đề hiện đại của Cơ học Đá đã được đề cập.
  • Tham gia tổ chức Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc tại Đà Nẵng. Các hành viên hội Cơ học Đá đã tham gia tích cực vào việc động viên hội viên viết bài, tham gia chủ trì các xemine hội thảo tại hội nghị, tham gia phản biện cho tuyển tập,…
  • Hội Cơ học Đá Việt Nam là thành viên của Hội cơ học Đá Quốc tế (ISRM), đã tham gia tích cực vào các hoạt động của hội quốc tế như: tham dự các cuộc họp của nhóm hội viên hội Cơ học Đá Quốc tế vùng châu Á như : Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Singapore, Malaysia,… Tham gia tổ chức hội nghị Cơ học Đá châu Á lần thứ 9 tại Bali, Indonesia, tháng 10 năm 2016.
  • Tổ chức các buổi giao lưu, hợp tác với các Viện, Trường, Doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo sự liên kết gắn bó giữa các nhà khoa học có quan tâm đến nghiên cứu Cơ học Đá.

II.Kế hoạch hoạt động năm 2016

  • Cùng với hội Cơ học Việt Nam, tổ chức các sự kiện của Hội Cơ học Việt Nam mà hội Cơ học Đá là một thành viên như: kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2016, các Hội nghị toàn quốc về Cơ học mà có các chuyên đề về Cơ học Đá.
  • Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Viện Địa chất thuộc Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam tiến tới thiết lập văn phòng của hội Cơ học Đá tại Viện Địa Chất.
  • Tiến hành ra bản tin nội bộ của hội Cơ học Đá trước mắt là bản tin hàng quý.
  • Tiến hành nâng cấp trang web của hội Cơ học Đá tại địa chỉ Vietrocknet.org, và thiết lập thư viện điện tử tại trang này với cơ sở dữ liệu ban đầu là các bài báo của hội nghị quốc tế Vietrock2015 và các báo cáo khoa học của các hội viên đã công bố và đồng ý cho chia sẻ trên thư viện online của Hội. Thư viện trước mắt sẽ mở miễn phí cho các hội viên và không phải hội viên truy cập và tải về.
  • Tiến tới thành lập câu lạc bộ các nhà nghiên cứu và kỹ sư trẻ quan tâm đến Cơ học Đá để có thể giao lưu và kế thừa các kinh nghiệm của các Hội viên lâu năm và nhiều kinh nghiệm của hội Cơ học Đá.

Trên đây là sơ bộ tóm tắt hoạt động của hội Cơ học Đá Việt Nam trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

 

T.M HỘI CƠ HỌC ĐÁ VIỆT NAM

 

Q.CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

PGS.TS Phùng Mạnh Đắc

Các tin khác
» Thông báo tổ chức Hội nghị quốc tế IFToMM Asian MMS 2021
» Lùi ngày tổ chức thi Olympic Cơ học lần thư XXXII - 2020
» Các phần mềm sử dụng trong kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc 2020
» Thông báo số 2 v/v góp đề thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII năm 2020
» Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 32 – 2020