Báo cáo hoạt động của Hội cơ học Việt Nam thông qua cuộc họp Ban chấp hành Hội ngày 15/01/2011

HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM

Số: 109-10/HCH

        

                

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             

                   Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2011

 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM  NĂM 2010

 

          (Đã thông qua cuộc họp Ban Chấp hành Hội  ngày 15/01/2011)

1.      Kết quả hoạt động trong  năm 2010:

Các hoạt động Hội:

   -Tổ chức Olympic Cơ học Toàn Quốc: Các môn: Cơ học lý thuyết,Sức bền Vật liệu,Cơ học Kết cấu, Cơ học Đất, Thủy lực, Nguyên lý Máy, Chi tiết Máy.

-Tổ chức tại 3 địa điểm : Khu vực Miền Bắc: Trường ĐHKiến Trúc  Hà nội, Khu vực Miền Trung:Đà nẵng , Khu vực phia Nam: ĐH Cửu Long.

-Số Trường tham gia: 34. Số người tham gia: 981. Số đạt giải

Kết quả:

Giải nhất: 14

Giải nhì: 33

Giải ba: 55

Giải Đồng Đội: 23

Giải Khuyến khích: 146

      2. Thành lập: QUỸ TÀI NĂNG CƠ HỌC TRẺ NGUYỄN VĂN ĐẠO

Sau nhiều năm chuẩn bi Quỹ đã làm Lễ ra mắt ngày 29 tháng 5 năm 2010

  Đã tăng 01 Giải cho Olympic Cơ học Toàn Quốc (môn Sức bền vật liêu) từ Quỹ Tài năng Cơ học trẻ

 Hiện nay đã xây dựng được Quỹ :

Hội đồng Quỹ; Chủ tịch: GSTSKH Nguyễn Hoa Thịnh (chủ tịch). Các ủy viên: PGSTS Thái Bá Cần,GSTSKH Nguyễn Văn Điệp, GSTSKH Bùi Văn Ga, GSTSKH Đỗ Sanh

Ban Quản lý Quỹ: GSTSKH Đỗ Sanh (Trưởng Ban), các ủy viên: PGSTS Đinh Văn Phong, TS Nguyễn Hồng Phan

Hoạt động của Quỹ (b/c của Chủ tịch HĐ Quỹ)

Tình trạng tài chính của Quỹ (b/c của Ban Quản lý Quỹ)

      3. Nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; hội thảo, hội nghị; đào tạo,  

             tập huấn….

- Đã  hoàn thành báo cáo Đề án Thiết kế Chế tạo máy bay Siêu nhẹ VAM2 (đang chờ xử lý của Bộ KH&CN)

 Xây dựng chương trình Bồi dưởng cán bộ giảng dạy các môn cơ học

- Hội nghị khoa học của các Hội chuyên ngành: Thủy Khí (Qui Nhơn),Hội Cơ học Vật

   rắn (Thái nguyên), Xê mi na của Hội Động lực và Điều khiển

             Hoàn thành nghĩa vụ đóng niên phí IUTAM

      4. Xây dựng trang Web. động : đã hoàn thành các yêu cầu thủ tuc và các điều kiện kỹ thuật

Và sẽ đi vào hoạt động từ 15/01/2011. Địa chỉ: http//cohocvietnam.org.vn

5.      Những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và giải pháp khắc phục khó khăn, tồn tại trong hoạt động hội:

     Thuận lợi: Các hội viên có ý thức cao về trách nhiệm xây dựng Hôi, các cán bộ Hội  

      tận tâm với công tác Hôi

      Khó khăn: Khó khăn về tài chính, cơ chế hoạt động

6.      Phương hướng, nhiệm vụ công tác hội năm 2011:

-         Xây dựng hoạt động Hội theo phương thức mạng điện tử để khắc phục khó khăn về kinh phí

-         Tổng kết:  Đề án Chế tạo máy bay siêu nhẹ VAM2

-         Tổ chức  Olympic Cơ học Toàn Quốc lần XXIII (thử nghiệm Section Ứng dụng Tin hoc vào Cơ học):GSTSKH Vũ Duy Quang báo cáo

-         Tổ chức Hội thảo về Giảng dạy các môn Cơ học

-         Chuẩn bị cho Hội nghị Quốc tế Động lực và Điều khiển,tổ chức tại VN, 9/2011 (phối hợp với Hội Động lực và Điều khiển)

-         Xây dựng Chương trình nghiên cứu các hướng của  NGÀNH CƠ HỌC (phối hợp với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo cơ học): GSTSKH Nguyễn Hoa Thịnh báo cáo

-         Hội thảo về một số vấn đề ứng dụng cơ học trong giao thông (Hội Động lực và Điều khiển.3/2011)

-         Thành lập Trung tâm Hợp tác  (Quốc tế?) Nghiên cứu và Ứng dụng Cơ học

-         Chuẩn bị Đại  hội  Toàn Quốc lần 6 (chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2013-2018) và Hội nghị Cơ học Toàn Quốc  lần 9 .

-         Đẩy mạnh hoạt động và Phát triển Quỹ Nguyễn Văn Đạo

7.       Đề xuất, kiến nghị.

a) Đề nghị Liên Hiệp Hội  với tư cách là đầu mối của các Hội nghề nghiệp tổ chức Hội thảo Toàn quốc về Đào tạo Đại học đáp ứng với yêu cầu phát triển của đất nước và Hội nhập

b) Trong quản lý đề nghị Liên Hiệp Hôi tăng cường hơn nữa phương thức quản lý điện tử

(các Công văn gửi Bưu Điện  đề nghị gửi qua Mạng trừ các c/v cần xác nhận chữ kí và đóng dâu)

 

 

 

      TM. HỘI CƠ HỌC VIỆT NAM

                                    PCT Hội

 

                                      Đã Ký

  

 

                       

                              GSTSKH Đỗ Sanh

Các tin khác
» Thông báo tổ chức Hội nghị quốc tế IFToMM Asian MMS 2021
» Lùi ngày tổ chức thi Olympic Cơ học lần thư XXXII - 2020
» Các phần mềm sử dụng trong kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc 2020
» Thông báo số 2 v/v góp đề thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII năm 2020
» Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 32 – 2020