Hội chuyên ngành Cơ học máy xin báo cáo hoạt động trong năm 2015 và kế hoạch triển khai hoạt động năm 2016.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CƠ HỌC MÁY VIỆT NAM

 

Hội chuyên ngành Cơ học máy xin báo cáo hoạt động trong năm 2015 và kế hoạch triển khai hoạt động năm 2016.

1.            Các hoạt động trong năm 2015

 1. Tham gia tổ chức Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc tại Đà Nẵng.

Các hành viên Ban chấp hành Hội chuyên ngành Cơ học máy đã tham gia tích cực vào việc động viên hội viên viết bài, tham gia chủ trì các xemine hội thảo tại hội nghị, tham gia phản biện cho tuyển tập,…

 1. Hội Cơ học máy phối hợp Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về máy và cơ cấu tại Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh. Các hội viên của hội tham gia tích cực các báo cáo khoa học.
 2. Cùng Hội Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội và Tổng hội cơ khí Việt nam tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ khí vào tháng 11/2015 tại Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
 3.  Tổ chức các đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc 2015: các môn thi Nguyên Lý Máy, Chi tiết máy và Ứng dụng tin học trong thiết kế chi tiết máy.
 4. Tổ chức các hội thảo chuyên môn trong lĩnh vực Nguyên lý máy, chi tiết máy.
 5. Tham gia chấm thi Hội thi khoa học kỹ thuật toàn quốc của Học sinh phổ thông.
 6. Tổ chức xemine khoa học thường kỳ về giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Cơ học máy.
 7. Tổ chức các buổi giao lưu, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc giới thiệu sinh viên cho nhà tuyển dụng, giới thiệu sinh viên tiếp tục học tập nhờ các nguồn tài trợ học bổng của nước ngoài.
 8. Tham gia chấm thi vòng chung kết cuộc thi toàn quốc sang tạo khoa học công nghệ của học sinh phổ thông.
 9. Tham gia tư vấn, xét duyệt công nhận đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp Asian.
 10. Phối hợp Tổng hội cơ khí Việt Nam triển khai các hoạt động phổ biến kiến thức theo hoạt động phổ biến kiến thức của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

2.             Kế hoạch hoạt động trong năm 2016

 1. Cùng với Hội Cơ học Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ kỹ thuật và tự động hóa.
 2. Tham gia tổ chức các đội thi tham gia kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2016 về các môn Nguyên lý máy, Chi tiết máy và Ứng dụng tin học trong thiết kế Chi tiết máy.
 3. Duy trì tổ chức các hội thảo chuyên môn trong lĩnh vực Nguyên lý máy, chi tiết máy.
 4. Tham gia chấm thi Hội thi khoa học kỹ thuật toàn quốc của Học sinh phổ thông năm 2016.
 5. Duy trì tổ chức xemine khoa học thường kỳ về giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Cơ học máy.
 6. Duy trì tổ chức các buổi giao lưu, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc giới thiệu sinh viên cho nhà tuyển dụng, giới thiệu sinh viên tiếp tục học tập nhờ các nguồn tài trợ học bổng của nước ngoài.
 7. Cùng Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và robot, Đại học Bách khoa Hà Nội và phối hợp các bộ môn chuyên môn các trường đại học thảo luận về việc biên soạn chỉnh sửa các giáo trình Nguyên lý máy, chi tiết máy.
 8. Phối hợp Tổng hội cơ khí Việt Nam triển khai các hoạt động phổ biến kiến thức theo hoạt động phổ biến kiến thức của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Trên đây là sơ bộ tóm tắt các hoạt động của Hội Cơ học máy Việt Nam trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

                                                                         Hà Nội ngày 30 tháng 10 năm 2015

                                                                   TM. HỘI CƠ HỌC MÁY VIỆT NAM

                                                                                            CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                PGS.TS. Phan Bùi Khôi

Các tin khác
» Thông báo tổ chức Hội nghị quốc tế IFToMM Asian MMS 2021
» Lùi ngày tổ chức thi Olympic Cơ học lần thư XXXII - 2020
» Các phần mềm sử dụng trong kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc 2020
» Thông báo số 2 v/v góp đề thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII năm 2020
» Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 32 – 2020