Bản tin 6 tháng đầu năm 2018 của IUTAM

Thông báo https://drive.google.com/file/d/10jBrTTfnB8Jv9t0Zk-FIw_FOKpoiEyst/view?usp=sharingcủa IUTAM

Các tin khác
» THÔNG BÁO SỐ 2 về Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV
» Thông báo số 2 v/v góp đề thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXXII năm 2021
» Thông báo số 1 về tổ chức Olympic năm 2021
» Thông báo tổ chức Hội nghị toàn quốc CHVR lần thứ XV tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, từ 6-7/8/2021
» Thông báo tổ chức Hội nghị quốc tế IFToMM Asian MMS 2021