Thông báo số 2 v/v góp đề thi Olympic 2019

Thông báo số 2 về việc góp đề thi cho Olympic Cơ học lần thứ 31 năm 2019

Hội thảo khoa học Cơ học trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Hội thảo khoa học Cơ học trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ tổ chức vào ngày 24/11/2018 tại Viện Cơ học, 264 Đội Cấn, Hà Nội. Mục đích Hội nghị là làm rõ những đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn

Thông báo của hội cơ học

Ngày 12/3/2016, Ban chấp hành Hội Cơ học Việt Nam đã họp phiên thứ tư của nhiệm kỳ 2012-2017 tại Viện Cơ học. Chủ tịch hội - GS.TSKH. Nguyễn Hoa Thịnh đã chủ trì phiên họp với sự có mặt của các Ủy viên Ban chấp hành thuộc các Chi

Người Việt duy nhất ở Viện hàn lâm Pháp

Trong khoảng 400.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Pháp, có rất nhiều người đã thành đạt, được xã hội Pháp trọng dụng. Trong số đó phải kể đến Giáo sư - Viện sĩ Bùi Huy Đường, người Việt duy nhất trong Viện hàn lâm khoa học

BẢN DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ HỌC VIỆT NAM

Ngày 15 tháng 1 năm 2011 tại Hà Nội, Hội Cơ học Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học – Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN