Hội thảo khoa học Cơ học trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Hội thảo khoa học Cơ học trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ tổ chức vào ngày 24/11/2018 tại Viện Cơ học, 264 Đội Cấn, Hà Nội. Mục đích Hội nghị là làm rõ những đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn

Kết luận hội nghị Ban Chấp Hành hội Cơ Học Việt Nam

Ngày 16.03.2013 Ban chấp hành Hội Cơ học Việt nam đã họp dưới sự chủ tọa của GS.TSKH.Nguyễn Hoa Thịnh, Chủ tịch Hội để kiểm điểm tình hình hoạt động sau đại hội và bàn về các hoạt động chuẩn bị trong năm 2013.

Thông báo của hội cơ học

Ngày 12/3/2016, Ban chấp hành Hội Cơ học Việt Nam đã họp phiên thứ tư của nhiệm kỳ 2012-2017 tại Viện Cơ học. Chủ tịch hội - GS.TSKH. Nguyễn Hoa Thịnh đã chủ trì phiên họp với sự có mặt của các Ủy viên Ban chấp hành thuộc các Chi

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM NĂM

Kính gửi các Hội thành viên Các đồng chí cùng các bạn Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Năm 2015 cũng là năm mà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có nhiều sự kiện nổi bật. Xin gửi

THÔNG BÁO SỐ 2 (Về Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXVII - 2015)

Các trường có thể báo danh sách các thí sinh của đội tham gia giải đồng đội (từ 6 trở lên) trước buổi thi. Đội nào không thực hiện đúng quy định, Ban tổ chức sẽ lấy điểm bình quân trên số người tham gia để tính giải đồng đội.

Người Việt duy nhất ở Viện hàn lâm Pháp

Trong khoảng 400.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Pháp, có rất nhiều người đã thành đạt, được xã hội Pháp trọng dụng. Trong số đó phải kể đến Giáo sư - Viện sĩ Bùi Huy Đường, người Việt duy nhất trong Viện hàn lâm khoa học

Chấn hưng nền khoa học

Ngày 10/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Thực hiện chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam giai đoạn 2001-2010, đánh giá kết quả hoạt động KH&CN năm 2006-2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011-2015. Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ KH&CN

BẢN DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ HỌC VIỆT NAM

Ngày 15 tháng 1 năm 2011 tại Hà Nội, Hội Cơ học Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học – Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN