Thông tin về Quỹ hỗ trợ tài năng Cơ học

Quỹ Nguyễn Văn Đạo do Hội Cơ học Việt nam thành lập, nhằm mục đích động viên khuyến khích các nhà khoa học trẻ có những đóng góp có ý nghĩa trong các lĩnh vực của cơ học đối với sự phát triển sự nghiệp khoa học, công nghệ của